Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid
Home  >  Thema's

Documentatie

Infobrochure verzorgende/zorgkundige duaal 2024-2025
Duaal lerenDeze infobrochure richt zich op residentiële voorzieningen en diensten voor gezinszorg die leerwerkplaats willen worden voor een duale studierichting.
Publicatie
Infobrochure voor kinderdagverblijven en buitenschoolse groepsopvang schooljaar 2024-2025
Duaal lerenDeze infobrochure richt zich op kinderdagverblijven en buitenschoolse groepsopvang die leerwerkplaats willen worden voor een duale studierichting.
Publicatie
Infobrochure voor groendiensten schooljaar 2024-2025
Duaal lerenDeze infobrochure richt zich op groendiensten die leerwerkplaats willen worden voor een opleiding groen- en tuinbeheer duaal, graanaanleg en- beheer duaal of tuinaanlegger-groenbeheerder duaal.
Publicatie
Positieve resultaten voor lokale besturen in discriminatieonderzoek
In 2023 voerde Diverscity, op verzoek van zowel de voormalige Vlaamse Minister van Werk Hilde Crevits als de huidige minister Jo Brouns, een sectorbreed discriminatieonderzoek uit. Dat onderzoek spitste zich toe op de eerste fase van het aanwervingsproces bij lokale overheden: de CV-screening. Het hoofddoel was om te achterhalen of er sprake was van discriminatie op basis van leeftijd, etniciteit, of een medische achtergrond, zowel fysiek als mentaal.
Publicatie
Presentatie webinar technische diensten
Tijdens de week van duaal leren organiseerden we een webinar duaal leren voor technische diensten.
Presentatie
Podcast duaal leren in het volwassenonderwijs
Beluister nu een podcastaflevering over duaal leren binnen de sector van de lokale besturen in samenwerking met ZigZagHR.
Podcast
Samenwerken - Hoe doen we dat?
Het lokaal bestuur Blankenberge zet volop in op integriteit en deontologie.De stad startte een project voor de medewerkers van de technische diensten. Het was hen niet altijd duidelijk wat de deontologische code voor hun werk betekent. Met andere woorden: welke waarden zijn voor het werk als technisch assistent belangrijk en hoe vertaalt zich dat naar werkattitude en werkafspraken.
Praktijkvoorbeeld
Hoe boek ik een vorming via het vormingsfonds?
Wil je een vorming boeken via het vormingsfonds? Raadpleeg dan hier onze handleiding.
Publicatie
BIS-project Stad Gent
Diversiteit & non-discriminatieStad Gent streeft ernaar meer instroom te genereren in functies op A- en B-niveau vanuit de doelgroepen personen met een buitenlandse herkomst en personen met een arbeidsbeperking. Hun BIS-project draagt bij aan deze doelstelling. Via een beroepsinlevingsstage worden personen uit de doelgroep tewerkgesteld binnen de diensten van het lokaal bestuur.
Praktijkvoorbeeld
Webinar 'Anderstalige nieuwkomers aan het werk in jouw lokaal bestuur"
Diversiteit & non-discriminatieOp 30/01/24 organiseerden we een infosessie over de tewerkstellingsmogelijkheden en mogelijke taalondersteuning bij het aanwerven van anderstalige nieuwkomers. VDAB en Emino gaven tijdens het webinar een toelichting over hun dienstverlening. Stad Gent en WZC Villa Hugardis getuigden over hun eigen ervaring en goede praktijken.De opname van de webinar kan je hier bekijken: https://vimeo.com/907854223?share=copy
Presentatie
Infobrochure modernisering secundair onderwijs 3de graad
Duaal lerenOp 1 september 2019 werd het 1ste leerjaar van de 1ste graad gemoderniseerd.Schooljaar na schooljaar zet de modernisering zich door.
Publicatie
Infobrochure Assistentie in wonen, zorg en welzijn duaal SCHOOLJAAR 2023-2024
Duaal lerenDeze infobrochure richt zich op woonzorgcentra en diensten voor gezinszorg die leerwerkplaats willen worden voor een duale studierichting.
Publicatie
Ondersteuningspremie duaal leren schooljaar 2023-2024
Duaal lerenBied je als publiek kinderopvanginitiatief, thuiszorgdienst of woonzorgcentrum een opleidingstraject aan voor leerlingen in het kader van duaal leren, dan kan je een beroep doen op de ondersteuningspremie van Diverscity.
Formulier
Premie kwalificerend werkplekleren
Duaal lerenHier vind je meer informatie over de premie kwalificerend werkplekleren. Opmerking: Voor de premie kwalificerend werkplekleren moet de (nieuwe) mentor de mentoropleiding afgerond hebben voor het einde van de duale opleiding van de leerling en moet er rekening gehouden worden met 4 maand werkplekleren per context, om zo recht te hebben op de premie.
Publicatie
Individualiseren activiteitenlijst in de studierichting Basiszorg en ondersteuning
Duaal lerenIn afwachting van een grotere hervorming van de regelgeving met betrekking tot het uitvoeren van verpleegkundige activiteiten door de verschillende gezondheidszorgberoepen, is in overleg tussen de onderwijsverstrekkers GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen enerzijds en VIVO, Diverscity, Zorgnet-Icuro en het Vlaams Welzijnsverbond anderzijds afgesproken dat er op individueel niveau extra activiteiten kunnen toegevoegd worden aan de stage-activiteitenlijst die een leerling op stage kan inoefenen wanneer de leerling daarvoor klaar wordt geacht.
Publicatie
Stages in de in de zorg (secundair onderwijs)
Duaal lerenIn bijlage kunnen jullie enkele belangrijke documenten terugvinden m.b.t. stages in de verschillende toekomstige studierichtingen in de zorg in het secundair onderwijs. Deze documenten kwamen tot stand in onderling overleg tussen de vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, VIVO, Diverscity, Zorggezind, Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond en enkele VVSG-medewerkers.
Publicatie
Aan-de-slag-fiche beweging en lang stilzitten
Een beweegaanbod op maat van je werknemers versterkt de productiviteit, de teamspirit én het imago van je organisatie. Meer bewegen en minder zitten op en naar het werk vermindert bovendien het absenteïsme. Redenen genoeg dus om een beleid op poten te zetten rond minder lang stilzitten en meer beweging op het werk. De tips en tools in deze fiche helpen je alvast op weg.
Publicatie
Aan-de-slag-fiche voeding
Als organisatie heb je er alle belang bij dat je medewerkers gezond eten. Als je medewerkers gezond eten, ondervinden ze niet alleen een positieve impact op hun fysieke gezondheid. Ze krijgen ook meer energie, kunnen zich beter concentreren en zijn productiever. Meer nog, gezonde voeding leidt tot minder ziekteverzuim, een goede werksfeer en teamspirit. In deze fiche vind je tips en tools voor een gezond voedingsbeleid op het werk.
Publicatie
Aanwezigheidsprotocol gemeente Asse
Het aanwezigheidsprotocol van gemeente Asse met heel wat nuttige praktijkdocumenten zoals checklists.
Praktijkvoorbeeld
Aan-de-slag-fiche aanwezigheidsbeleid
Hoe maak je werk van een aanwezigheidsbeleid binnen je organisatie? Ontdek het in deze fiche.
Publicatie
Aan-de-slag-fiche werken in teams
Werkbaar werkTeamwerk geeft meer flexibiliteit, slagkracht en betrokken medewerkers. Medewerkers die in teams werken, voeren een meer complete functie uit, hun competenties worden beter benut en ze hebben ruimere regelmogelijkheden. Dit stimuleert niet alleen de werkbetrokkenheid, maar geeft medewerkers ook meer armslag om de dagdagelijkse (werkdruk)uitdagingen de baas te blijven. Ontdek in deze fiche hoe je er werk van maakt binnen je organisatie.
Publicatie
Toolbox Gezond Telewerken
Werkbaar werkOm lokale besturen te helpen bij deze uitdagingen ontwikkelde Diverscity, in samenwerking met brainmove en vijf lokale besturen, de Gezond Telewerken toolbox. Deze gratis toolbox bevat heel wat praktische tips, tricks & tools rond motivatie, verbinding, beweging, psychologische veiligheid, ondersteunen, leidinggeven, hybride samenwerken enzovoort.
Publicatie
Toolbox re-integratie
Om lokale besturen op weg te helpen bij het uitbouwen van een re-integratiebeleid lanceert Diverscity de toolbox re-integratie van medewerkers. Deze toolbox biedt concrete handvaten bij de uitwerking van een re-integratiebeleid en geeft inspiratie bij concrete cases.
Publicatie
Vluchtelingen aan het werk in je organisatie. Wat komt daarbij kijken?
Diversiteit & non-discriminatieOp 24/04/23 organiseerde de SERV samen met de sectorfondsen een infosessie over de tewerkstelling van vluchtelingen. De opname en presentaties van de verschillende sessies vind je terug via www.serv.be/tewerkstellingvluchtelingen.Bekijk ook de infofiche over de tewerkstelling van vluchtelingen.
Info
Fiche geletterdheid op het werk
Diversiteit & non-discriminatieWerken aan geletterdheid, o.a. op de werkvloer, zorgt voor extra arbeidsmarktkansen en meer kansen op maatschappelijke participatie. Zoek je tips om aan geletterdheid te werken op de werkvloer? Bekijk dan zeker de fiche geletterdheid op het werk!
Publicatie
Werkbaar wint!
Werkbaar werkSta jij soms stil bij hoe snel jouw werknemers lopen voor hun job? En of dat tempo wel houdbaar is?Met de campagne Werkbaar wint! willen de SERV, Diverscity en 31 andere sectoren organisaties aanmoedigen om stil te staan bij werkbaar werk. Want werkbaar werk is een win-win voor je organisatie en je werknemers.Op werkbaarwint.be vind je praktische tips en voorbeelden.Ontdek ook ons aanbod aan events, webinars en lunch&learns via https://www.serv.be/campagne/werkbaarwint/aanbod.phpVia de werkbaar werk folder krijg je alvast een snelcursus.
Externe ondersteuning
Aan-de-slag-fiche afwisseling & autonomie
Werkbaar werkAfwisseling in het werk en autonomie zorgen voor een hogere betrokkenheid en motivatie bij je medewerkers. Ontdek in deze fiche hoe je hier werk van maakt binnen je lokaal bestuur.
Publicatie
Aan-de-slag-fiche coachend leidinggeven
LeiderschapCoachend leidinggeven is een manier van samenwerken waarbij je medewerker zich gesteund voelt. De nadruk ligt op het begeleiden en ondersteunen van je medewerker op een gelijkwaardige, spiegelende en waarderende manier. Coachend leidinggeven heeft impact op werkstress, motivatie, leerkansen en werk-privébalans bij medewerkers. Ontdek via deze fiche hoe je zelf op een coachende manier kan leidinggeven.
Publicatie
Aan-de-slag-fiche competenties en talenten
Levenslang lerenIn de huidige krappe arbeidsmarkt waarin het niet meer loont om nieuwe medewerkers te zoeken alleen maar op basis van diploma en/of ervaring, komt de focus meer op competenties en talenten te liggen.Door middel van competentie- en talentontwikkeling kan je de juiste persoon, met de juiste drive en capaciteiten, op de juiste plaats krijgen. Ontdek in deze fiche hoe je aan de slag gaat met competentie- en talentontwikkeling binnen je lokaal bestuur.
Publicatie
Fiche non-discriminatie
Diversiteit & non-discriminatieEen divers personeelsbestand zorgt voor heel wat opportuniteiten. Je bouwt aan een sterk imago met creatieve en diverse werknemers. Bovendien is het een groot voordeel in onze steeds krapper wordende arbeidsmarkt om alle talenten een kans te geven ongeacht kleur of herkomst.In de fiche non-discriminatie kan je tips voor aanwerving, duurzame tewerkstelling en taalondersteuning vinden.
Publicatie
JOS-app - Disability Inclusive Job Crafting
Werkbaar werkEen werkbare job is niet vanzelfsprekend voor wie een arbeidshandicap heeft. Maatwerk kan hier een oplossing zijn. Met het ESF-project 'Disability Inclusive Job Crafting' werd een online tool gecreëerd - de JOS app - waarbij job crafting gedrag wordt gestimuleerd en begeleid via micro-interventies, en dit op maat van mensen met een licht verstandelijke beperking.Hier vind je meer info over de app en het onderzoek.
Instrument
Fiche armoedebewust HR-beleid
Diversiteit & non-discriminatieEen armoedebewust HR-beleid faciliteert de duurzame tewerkstelling van alle medewerkers. Specifieke uitdagingen zoals een lage retentie, een hoger absenteïsme, verminderde prestaties... worden op die manier vermeden. Als lokaal bestuur kan je gebruik maken van de fiche armoedebewust HR-beleid om een armoedebewust HR-beleid te installeren in je organisatie.
Publicatie
Fiche leeftijdsbewust personeelsbeleid
Diversiteit & non-discriminatieWerkbaar werkJe organisatie toegankelijk maken voor elk talent en dit talent ook aan boord houden, is belangrijker dan ooit. Toch ervaren heel wat werkzoekende 50-plussers tal van drempels bij het vinden van een nieuwe job.Als werkgever vind je in de fiche leeftijd tips voor aanwerving en duurzame tewerkstelling.
Publicatie
Fiche gender
Diversiteit & non-discriminatieAls LGBTQIA+ personen op hun werkplek open kunnen zijn over hun seksuele en/of genderidentiteit dan zorgt dit er voor dat hun tevredenheid op het werk stijgt, dat ze beter presteren, een grotere betrokkenheid ervaren en dat hun welzijn verbetert. In de fiche gender vind je tips over hoe je aan LGBTQIA+ inclusie kan werken op de werkvloer.
Publicatie
Fiche beperking
Het rechtspositiebesluit bepaalt dat ten minste 2% van alle functies binnen het bestuur moeten ingevuld worden door personen met een arbeidshandicap. Maar hoe ga je hiermee om? In de fiche beperking vind je heel wat tips en advies terug.
Publicatie
Diversiteitsbeleid Politiezone Gent
Diversiteit & non-discriminatieHet goed omgaan met diversiteit binnen en buiten het korps is één van de grote uitdagingen voor de volgende jaren. In het nieuwe diversiteitsbeleidsplan stemt PZ Gent haar werking af op de noden van de huidige maatschappij. Daarnaast zet PZ Gent in op diversiteit met hun nieuwe rekruterings- en marketingcampagne 100% (FL)IK. Verder bieden ze begeleidingstrajecten aan voor Gentenaren en nieuwe Gentenaren om kandidaten voor te bereiden op de selectieprocedures van de Federale Politie.Hier vind je hun nieuwe diversiteitsbeleid en de brochure van de campagne.
Praktijkvoorbeeld
Project Happy Healthy You - Stad en OCMW Brugge
Werkbaar werkMet het project Happy Healthy You wilden Stad en OCMW Brugge hun medewerkers de nodige omkadering geven rond vitaal en gezond telewerken.Er werd een gezondheidsscan opgesteld met de focus op 6 verschillende gezondheidsthema’s: teamspirit, voeding, gezonde geest, bewegen, verslaving en werkplek. De gezondheidsscan bracht de noden van telewerkers in kaart. Op basis hiervan werd een breed pakket van ondersteunende maatregelen en activiteiten voor thuiswerkers aangeboden. Bekijk de powerpoint voor meer details over de thema’s en de acties.
Praktijkvoorbeeld
FACT -First Aid Communication Tool-
Diversiteit & non-discriminatieCommuniceren in verschillende talen op de werkvloer wordt een stuk eenvoudiger met deze praktische tool. FACT -First Aid Communication Tool- werkt offline en vertaalt tussen elf talen:NederlandsFransEngelsRoemeensPoolsArabischSpaansDariSomalischPashtuOekraïensDe tool kan ook ingezet worden als oefeninstrument om de taal van de werkplek beter onder de knie te krijgen.
Instrument
Interne jobcoach
Werkbaar werkZorgbedrijf Sint-Truiden werkt met een interne jobcoach voor de poetskrachten in de thuiszorgdienst.Een interne jobcoach begeleidt en ondersteunt werknemers op de werkvloer vanaf hun eerste dag tot het einde van het arbeidscontract. Zo hou je je medewerkers gemotiveerd, ondersteun je startende medewerkers en help je medewerkers terugkeren naar de werkvloer na langdurige ziekte.Door het inzetten van een jobcoach kan je al je medewerkers individueel en op maat ondersteunen. Begeleiding op de werkvloer staat hierbij centraal.
Praktijkvoorbeeld
Creatief omgaan met selectieprocedures
Werving en selectieKandidaat medewerkers verliezen door onaantrekkelijke en/ of lange procedures: hoe doe je er iets aan?
Publicatie
Infobrochure voor kinderdagverblijven en buitenschoolse groepsopvang SCHOOLJAAR 2022-2023
Duaal lerenDeze infobrochure richt zich op kinderdagverblijven en buitenschoolse groepsopvang die leerwerkplaats willen worden voor een duale studierichting.
Publicatie
Infobrochure voor woonzorgcentra en diensten voor gezinszorg SCHOOLJAAR 2022-2023
Duaal lerenDeze infobrochure richt zich op residentiële voorzieningen en diensten voor gezinszorg die leerwerkplaats willen worden voor een duale studierichting.
Publicatie
Marijke Dobbels (WZC Van Zuylen) aan het woord over IAO
Marijke Dobbels over de ondersteuning van leidinggevenden in hun veranderende coachende rol
Praktijkvoorbeeld
Profiel mentor
Duaal lerenDe mentor speelt een erg belangrijke rol in het leerproces van de lerende op de werkplek. Deze profielschets beschrijft onder meer de opdracht en rol van de mentor en geeft zicht op de kennis, vaardigheden en kwaliteiten die van belang zijn in het opnemen van het mentorschap.
Publicatie
Profiel trajectbegeleider
Duaal lerenDeze profielschets beschrijft de rol van de trajectbegeleider en licht de nodige kennis, vaardigheden en houding van de trajectbegeleider toe.
Publicatie
Ondersteuningspremie duaal leren schooljaar 2022-2023
Duaal lerenBied je als publiek kinderopvanginitiatief, thuiszorgdienst of woonzorgcentrum een opleidingstraject aan voor leerlingen in het kader van duaal leren, dan kan je een beroep doen op de ondersteuningspremie van Diverscity.
Formulier
Autismevriendelijk solliciteren bij Stad Gent
Hoe stem je je selectieprocedure, en dan vooral het sollicitatiegesprek, beter af op mensen met autisme? Met die vraag klopte Stad Gent aan bij Divergent.
Praktijkvoorbeeld
Herbekijk het webinar: De Stad als Baanbrekende Werkgever
LeiderschapHeel wat van onze lokale besturen hebben zich de laatste jaren ontpopt tot moderne werkgevers met veel aandacht voor de betrokkenheid en het welzijn van de medewerker. Tijdens dit live panel geeft men het woord aan enkele voortrekkers van deze veranderingstrajecten. Ze delen hun ervaringen en hun advies om de switch te maken van een traditionele naar een vooruitstrevende en mensgerichte werkgever.
Video
Nieuwe digitale vorming: verschil in visie, 9 perspectieven op samenleven in diversiteit
Diversiteit & non-discriminatieHannah Arendt Instituut lanceerde 'Verschil in visie'. Deze digitale vorming geeft inzicht in de verschillende visies die er zijn op etnisch-culturele diversiteit.
Video
Telewerk: hoe kunnen lokale besturen dit regelen? + praktijkvoorbeeld Roeselare
Door de huidige gezondheidscrisis zette onze maatschappij volop in op telewerk en thuiswerk. Veel lokale en provinciale besturen kregen voor de 1ste keer op grote schaal te maken met die werkvorm. Plaatsonafhankelijk werken of hybride werken, een combinatie van telewerk met ‘traditioneel’ bureauwerk, bewees zijn nut en belooft een blijver te worden, ook in de publieke sector. Hoe kunnen lokale en provinciale besturen telewerk regelen?
Praktijkvoorbeeld
Ontdek de beroepenfilmpjes van Mooimakers!
Werving en selectieStadstoezichters, opruimers, GAS-vaststellers, enz... dragen allemaal op een manier hun steentje bij aan een propere omgeving. Benieuwd naar hoe hun dag eruit ziet en welke verhalen ze te vertellen hebben? Een reporter gaat met hen op stap.
Video
Vissen in een lege vijver: hoe talent werven en houden in de zorg?
Werving en selectie‘We vissen allemaal in dezelfde vijver maar de vijver is eigenlijk al lang leeg’. Deze uitspraak horen we steeds meer. Toch moeten zorgdiensten medewerkers blijven aantrekken, om goede kwaliteit van zorg te blijven garanderen. Hoe ga je als dienst met die schaarste om?
Publicatie
Bilzen - Samen op pad
LeiderschapDe stad Bilzen engageerde zich voor de HR-werktafels van Diverscity in 2021 onder begeleiding van Ann Moreels. Het resultaat? 'Bilzen samen op pad', een traject voor leidingevenden en medewerkers. Doe inspiratie op in hun folder.
Publicatie
Universiteit van Vlaanderen Podcast: Waarom is het belangrijk dat ook jij jezelf kan zijn op het werk?
Diversiteit & non-discriminatieDiversiteit en inclusie... je hoort er veel over, maar wat betekent het eigenlijk op het werk? Hoe worden werknemers zonder vooroordelen aangeworven en hoe zorgt een baas dat iedereen erbij hoort? Professor Koen Van Laer (UHasselt) legt uit met welke moeilijkheden minderheden kampen op het werk en hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich goed voelt.
Podcast
Hoeilaart maakt werk van retentiebeleid
LeiderschapNieuwe medewerkers aantrekken via de voordeur haalt niet veel uit als er door de achterdeur ook competente mensen de organisatie verlaten. Een lokaal bestuur moet niet al haar energie stoppen in haar aanwervingsbeleid, aan boord houden wie er al is, verdient minstens even veel aandacht. Zulk retentiebeleid raakt aan heel veel aspecten van moderne organisatieontwikkeling, zo leert de praktijk in Hoeilaart.
Praktijkvoorbeeld
Meertaligheid binnen je organisatie
Kan je meertalige medewerkers en vrijwilligers inschakelen om te tolken in hulpverleningsgesprekken? Wat zijn de valkuilen en hoe vermijd je deze? En hoe kan je hulpverleners ondersteunen in de communicatie met anderstalige of laagtaalvaardige cliënten? Het project “Meertaligheid in de CAW’s” door CAW Groep vzw zocht een antwoord op deze vragen.
Instrument
Werkbaar en productief telewerken, hoe doe je dat?
Telewerken was vóór corona al een gangbare praktijk in heel wat Vlaamse organisaties. Sinds corona raakte telewerken nog verder verspreid. Organisaties bekijken nu of ze dat in de toekomst zullen blijven doen. Maar hoe pak je dat het beste aan?
Externe ondersteuning
Inspiratie voor lokale e-inclusie tijdens de Week van de Geletterdheid 2021
De Week van de Geletterdheid 2021 focuste op het belang van e-inclusie bij lokale besturen en zette mee de schouders onder het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’. Gedurende 2 jaar werkten de e-inclusiewerkingen van Antwerpen, Gent en Kortrijk samen de ideale Digitaal Inclusieve Wijk uit, met een toolkit met nuttige methodieken als resultaat.
Instrument
Nota Werk & Autisme: specifieke wensen en aanbevelingen voor mensen met autisme
De - door COVID-19 - voortdurend veranderende context zowel thuis als voor het werk vormt een enorme uitdaging voor mensen met autisme en hun omgeving. Duidelijke informatie en voorspelbaarheid zijn daarom noodzakelijk.
Publicatie
VDAB: mogelijkheden voor lokale besturen voor het aanwerven en opleiden van je personeel
Werving en selectieAls lokaal bestuur ben je ook een belangrijke werkgever in je omgeving. Je hebt ongetwijfeld geregeld vacatures en zoekt daarvoor geschikt personeel. VDAB kan je daarbij helpen.
Externe ondersteuning
VVSG-praktijkendatabank: inclusief personeelsbeleid
Diversiteit & non-discriminatieKen je de VVSG-praktijkendatabank Samenleven in Diversiteit al? Onlangs werd de nieuwe thematische categorie 'personeelsbeleid' toegevoegd aan de databank. Een inclusief personeelsbeleid geeft alle medewerkers meer kans om zichzelf te zijn en te groeien. Daarnaast is het ook makkelijker om je dienstverlening af te stemmen op alle burgers als je team de lokale, diverse realiteit weerspiegelt.
Praktijkvoorbeeld
Aanvraag van subsidies gelijkekansen-projecten: periode 2020-2024
Door het kader van projectsubsidies moedigt de Vlaamse overheid via het gelijkekansenbeleid organisaties, bedrijven en lokale besturen aan om dit beleid mee vorm te geven. Het beleid is daarbij op zoek naar creatieve en frisse projectideeën, goede praktijken die toepasbaar zijn in bredere beleidscontext en projecten die een lacune in de beleidsuitvoering aanpakken.
Externe ondersteuning
Boek: Koers naar talent in overvloed. Inclusief HRM als kompas.
Diversiteit & non-discriminatieDe afgelopen jaren zijn we om de oren geslagen met de boodschap dat er een enorm tekort aan talent is en zelfs nog meer zal zijn in de toekomst. Een tekort aan talent … en dat terwijl honderdduizenden mensen werkloos aan de kant staan? Kortgeschoolden, 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, langdurig arbeidsongeschikten. Onbenut talent. Steeds meer werkgevers willen dat onbenut talent benutten. Inclusief werkgeven dus.
Publicatie
Parents@Work: toolkit voor een gezinsvriendelijk beleid
Met het Europees project Parents@Work wil het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) in de vorm van een toolkit een praktisch antwoord bieden op de noden van werkgevers om een gezinsvriendelijk beleid uit te bouwen. Concreet ligt de focus op de verschillende fasen van een (gezins)leven waarin, zowel voor vaders als moeders, de combinatie met het werk al eens onder druk kan komen te staan.
Instrument
Universiteit van Vlaanderen Podcast: Is burn-out een ingebeelde ziekte?
Elke dag vermoeid zijn, een rollercoaster aan emoties beleven en daarbovenop nog eens een hele reeks psychosomatische klachten ervaren... Moet je dan gewoon even vakantie nemen of is er meer aan de hand? Burn-out expert Erik Franck (UAntwerpen) legt je haarfijn uit hoe de vicieuze cirkel die leidt tot burn-out in gang wordt gezet en wat je daaraan kan doen!
Podcast
Toolbox Talentontwikkelaar
Levenslang lerenDe toolbox Talentontwikkelaar bestaat uit praktische instrumenten en hulpmiddelen in het kader van het ruime HR-beleid. De toolbox wil organisaties aanzetten om meer het accent te leggen op talent en competenties om op die manier, samen met hun medewerkers, te bouwen aan kwaliteitsvolle loopbanen.
Instrument
Poolstok: vier praktijkvoorbeelden over diversiteit en gelijke kansen
Diversiteit & non-discriminatieAls organisatie vind je het ongetwijfeld ook een must om de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen in je personeelsbestand en in te zetten op inclusief ondernemen. Deze maatschappelijke rol beperkt zich niet enkel tot instroom, maar manifesteert zich ook bij doorstroom, groei en ontwikkeling van de medewerkers en leidinggevenden.
Praktijkvoorbeeld
Pocket: Feedback geven en ontvangen
LeiderschapDeze publicatie bevat een visie op feedback die steunt op samenwerking, met elkaar overleggen, elkaar oprecht durven informeren, zaken met elkaar delen en ook wel confronteren.
Pocket
Vijf strategieën om stagediscriminatie tegen te gaan
Diversiteit & non-discriminatieDuaal lerenOp zoek naar een stage krijgen studenten met een migratieachtergrond vaker een afwijzing dan hun medestudenten. De aanpak van stagediscriminatie staat nog in de kinderschoenen. Gebaseerd op strategieën die werken om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan, ontwikkelde het Nederlandse Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) vijf manieren om stagediscriminatie aan te pakken.
Publicatie
COVID en mentale gezondheid op website Stress en Burn-out
Enkele jaren geleden zag de website Stress en Burn-out het licht. De website is bedoeld als een instrument voor de preventie van psychische aandoeningen die te maken hebben met het werk. Ook vind je er nu de rubriek 'COVID-19' met informatie en maatregelen rond het coronavirus en onze mentale gezondheid.
Instrument
www.generatiebril.be
De website www.generatiebril.be wil organisaties ondersteunen op het vlak van intergenerationele samenwerking.
Instrument
Wisselwerken werkt voor jou en je organisatie!
Elk half uur even weg van je stoel, dat is echt gezond. Medewerkers die lang stilzitten beperken en regelmatig onderbreken door even recht te staan, rond te stappen en te bewegen ondervinden niet alleen een positieve impact op hun fysieke gezondheid. Ze hebben meer energie, kunnen zich beter concentreren en zijn productiever. Minder ziekteverzuim, een goede werksfeer en een positief imago zijn de bonus voor de organisatie.
Instrument
Artikel: Gezinszorg: bekend is bemind
Duaal lerenWie geen kennis heeft gemaakt met gezinszorg, kiest er zelden voor, zegt Lesley Vincent van Vivo, het Vlaams Instituut voor opleiding en vorming in de social profit. VIVO wil samen met partners Zorggezind en Diverscity leerlingen verzorging en zorgkundige en thuis- en bejaardenzorg een realistisch beeld geven van gezinszorg en ze vlot aan een stageplek helpen. In de hoop dat ze op een bepaald moment in hun loopbaan de switch naar thuiszorg maken.Lees het volledige artikel op de site van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Publicatie
Infobrochure opleiding duaal leren grootkeuken voor SCHOOLJAAR 2021-2022
Duaal lerenDeze infobrochure opleiding duaal 'grootkeuken en catering' en 'grootkeukenkok' richt zich op woonzorgcentra, sociale restaurants en lokale dienstencentra die leerwerkplaats willen worden voor een duale studierichting.
Publicatie
Online opleiding eDiv van Unia: leer omgaan met diversiteit
Diversiteit & non-discriminatieeDiv is een gratis online tool om Belgische ondernemingen en overheden te helpen een inclusieve en diverse werkomgeving op te zetten, te ontwikkelen en te monitoren. Veel bedrijven maken er al gebruik van, dus aarzel niet en test het uit!
Externe ondersteuning
Beleid over telewerk van Stad Turnhout
Stad Turnhout ontwikkelde een telewerkbeleid met drie fasen. Via deze presentatie werd het telewerkbeleid naar de leidinggevenden gecommuniceerd.
Praktijkvoorbeeld
Drempelmeter
Diversiteit & non-discriminatieDe drempelmeter is een tool om drempels en/of knelpunten in je organisatie op te sporen die mensen tegenhouden om in te schrijven of gebruik te maken van jouw aanbod. Zo krijg je dus een duidelijk beeld of je organisatie toegankelijk is voor een divers publiek.
Instrument
IAO in Dendermonde: ‘Teams vormen de bouwstenen van onze nieuwe organisatie.’
Burgemeester Piet Buyse wil dat Dendermonde inspeelt op de nieuwste evoluties in dienstverlening: ‘Onze maatschappij verandert voortdurend. Die verandering komt almaar sneller binnen in de manier waarop we zorg, hulp en diensten verlenen.’ Dit biedt kansen, maar algemeen directeur Wouter Van der Vurst ziet ook risico’s: ‘Onze medewerkers ervaren een grote druk. De vele burn-outs in onze maatschappij zijn duidelijke tekens dat de traditionele arbeidsorganisatie niet meer werkt.’ Daarom is het stadsbestuur in 2019 begonnen aan een verandertraject voor innovatieve arbeidsorganisatie.
Praktijkvoorbeeld
Inspiratie uit Nederland: Toolbox integriteit
Deontologie & integriteitDoor het A&O-fonds Waterschappen is een Toolbox Integriteit ontwikkeld. Deze toolbox is ontwikkeld om waterschappen te ondersteunen bij het vormgeven en op orde houden van het integriteitsbeleid voor medewerkers. De toolbox bevat handreikingen en modelteksten.
Externe ondersteuning
Project: De eeuwige vacature! Openbare thuiszorg moet af van haar bescheidenheid
Werving en selectieEen project ism met Koning Boudewijnstichting opstarten in volle Coronatijden! Niet evident maar samen met 5 besturen (Gemeente Temse, Gemeente Bornem, Gemeente Lummen, Gemeente Herent en Zorgbedrijf Sint-Truiden) gingen we (Diverscity en VVSG Netwerk Thuiszorg) de uitdaging aan!Meer instroom van nieuwe medewerkers en een betere ondersteuning is ons doel!Lees alles over het project in dit artikel op de website van Thuis in de eerste lijn.
Publicatie
Zorg Leuven: Intelligent digitaliseren, tevreden thuiszorgers
Voor verzorgenden en huishoudhulpen van Zorg Leuven was de puzzel van werk en privéleven niet altijd makkelijk te leggen. Een doorgedreven programma van digitalisering en flexibilisering van hun werkorganisatie geeft niet alleen het leven van hun cliënten, maar ook hun eigen leven meer kwaliteit.
Praktijkvoorbeeld
Aan de slag met Teamtalk
LeiderschapWat is Teamtalk?Teamtalk is een tool om op een laagdrempelige en eigentijdse manier als team in gesprek te gaan met elkaar over een bepaald thema. Als ploegbaas, diensthoofd of leidinggevende krijg je zo meer inzicht in wat bij de medewerkers leeft!De eerste module waarmee je met Teamtalk aan de slag kunt gaan is de module 'Teamtalk over corona' over de impact van de coronacrisis op de werkvloer. Het peilt naar de motivatie van de werknemers en creëert tegelijkertijd verbondenheid door samen te ventileren.In de toekomst worden meerdere modules rond verschillende thema's uitgewerkt. Alle info vind je bij Ondersteuning Teamtalk op deze website.
Video
Vier gratis masterclasses over werkbaar werk
Werkbaar werkDe werkbaarheid van jobs in Vlaanderen kan nog beter. Heel wat organisaties, leidinggevenden en werknemers kunnen nog een tandje bijsteken voor meer werkbaar werk. Maar hoe pak je dat nu precies aan? Waar kan je verbeteren en bijsturen om het werk werkbaarder te maken? Dat kan je leren via de masterclasses Werkbaar werk.
Video
Podcast: 4 Bruggelingen vertellen hun ervaringen met racisme en discriminatie in hun stad
Diversiteit & non-discriminatieSpeciaal naar aanleiding van 21 maart- Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie - sloegen Stad Brugge en de makers van de podcastreeks ' Relaas' de handen in elkaar. 4 Bruggelingen vertellen hun ervaringen met racisme en discriminatie in onze stad.
Praktijkvoorbeeld
Publicatie 'artificiële intelligentie voor lokale besturen: van artificiële naar reële meerwaarde'
Met deze publicatie willen de VVSG en het Kenniscentrum Data en Maatschappij lokale besturen wegwijs maken in artificiële intelligentie en de kansen en uitdagingen voor lokale besturen. Men staat stil bij een aantal uitgevoerde projecten bij de Vlaamse steden en gemeenten en men reikt tips en tools aan om verantwoord en duurzaam met een AI-project aan de slag te gaan.Voor meer informatie over het boek kan je terecht op de website van Politeia.
Pocket
Podcastaflevering ‘Bevlogen Ambtenaar’ met zonecommandant Wim Van Zele
LeiderschapWim Van Zele is zonecommandant van Brandweerzone Centrum, Gent en omstreken. Deze toegankelijke kolonel stuurt meer dan 1000 mensen aan.Ontmoet een “civil servant” in zijn oervorm: de baas van de brandweer. Verwacht...Een visionair verhaal van een grote fusie.Regionaal samenwerken op zijn best.Inzicht in hoe Wim op zijn open en participatieve manier leiding geeft in een strikt hiërarchisch systeem met graden en procedures.Hoe dat werkt, aangestuurd worden door 18 burgemeesters? Beluister de podcast met Geertrui De Cock als Podcast Host bij Bevlogen Ambtenaar!
Podcast
Artikel: Zorg zonder schotten zet mens centraal
Tegelijk met het bouwen van de glazen brugverbindingen tussen het woonzorg-centrum Zonnig Huis en de oudere en splinternieuwe assistentiewoningen haalt Halle de schotten weg tussen thuiszorg, buurtgerichte zorg en het woonzorgcentrum. Niet alleen mensen die zorg nodig hebben, worden daar beter van, maar ook de zorgverleners, de werknemers dus.
Praktijkvoorbeeld
Hoe een beleid opzetten om medewerkers vlot te re-integreren?
In het artikel van Divergent gaat Divergent in eerste instantie het thema langdurige afwezigheid en re-integratie verder verkennen. Volgende elementen worden besproken:Definitie van het begrip langdurige afwezigheid.Mogelijke oorzaken van langdurige ziekte.Het belang van re-integratie – zowel vanuit het perspectief van medewerker als werkgever.Het re-integratiebeleid als onderdeel van een breder welzijnsbeleid. Hierbij kijken we welke andere beleidsdomeinen aangewend kunnen worden om het re-integratiebeleid te verankeren in de organisatie.Mogelijke elementen om een visie over re-integratie vorm te geven.Dit artikel heeft als doel om enerzijds perspectief te geven en anderzijds concrete kapstokken aan te reiken waarmee de lezer direct aan de slag kan gaan bij het opstellen en uitwerken van een re-integratiebeleid.
Publicatie
Stad Gent: Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020 - 2025
Diversiteit & non-discriminatieKom op tegen discriminatie en racisme bij Stad Gent.
Praktijkvoorbeeld
Play it Safe Corona Prevention Game voor jouw medewerkers!
Kan je de veranderingen van de coronarichtlijnen niet meer volgen? Speel de Corona Prevention Game! Leer jezelf en jouw medewerkers nu snel en gratis de laatste nieuwe maatregelen aan via de Corona Prevention Game.
Instrument
Sjablonen handelingskader re-integratie en re-integratieplan
Veerle Van den Bosch (AddSpice) ontwikkelde de sjablonen voor een handelingskader re-integratie en een re-integratieplan om werkgevers op weg te helpen bij de uitbouw van hun re-integratiebeleid. Samen vormen het handelingskader en het re-integratieplan de concrete werkinstrumenten voor de aanpak van re-integratietrajecten.
Instrument
Gespecialiseerde jobcoaching na corona: gratis aanbod voor werkgevers
Vindt je personeel het moeilijk om in deze coronatijden opnieuw aan de slag te gaan of naar kantoor terug te keren? Merk je dat je personeel het moeilijk heeft? Doe als werkgever gratis beroep op een jobcoach!
Externe ondersteuning
Taalstad app: Nederlands voor stadsmedewerkers
Linguineo heeft een innovatieve app die anderstaligen helpt om hun Nederlandse vaktaal snel en intuïtief onder de knie te krijgen: Taalstad. Stad Antwerpen gebruikt de app al voor hun personeel en hun werkervaringsklanten. Andere lokale besturen hebben vanaf nu ook de kans om Taalstad te gebruiken.
Praktijkvoorbeeld
www.lokaalwerkt.be zet lokale besturen als werkgevers in de kijker!
Werving en selectieDe website www.lokaalwerkt.be is een initiatief van Diverscity. Via deze website willen we lokale besturen als werkgevers in de kijker zetten bij het brede publiek.
Instrument
Hoe stelt de sportdienst van Stad Brugge zijn deontologische code scherp?
Deontologie & integriteitUit een zelfevaluatie van de stedelijke organisatie in Stad Brugge kwam het risico op integriteitsschendingen en belangenconflicten als hoge prioriteit naar voren. De stad werkte daarom via een NENO-project - Naar Een Nieuwe Organisatie - aan een nieuwe deontologische code.
Praktijkvoorbeeld
Stad Gent gaat voor meer diversiteit en inclusie in eigen rangen via positieve actie
Diversiteit & non-discriminatieStad Gent kiest voluit voor positieve actie voor personen van buitenlandse herkomst of met een arbeidsbeperking. Dat betekent dat zij bij selecties de voorkeur krijgen op andere gelijkwaardige kandidaten, tot de beoogde instroom bereikt is.
Praktijkvoorbeeld
Gezocht: positieve leiders voor steden en gemeenten – interview met Ann Moreels
LeiderschapIn een lokale overheid voert de administratie uit wat politiek werd afgesproken, zoals in het meerjarenplan. ‘Hiervoor heb je een leider nodig die oog heeft voor visie, die zelf een trekker is en zich bewust is van het eigen leerproces, en die resultaten wil bereiken in connectie met andere mensen,’ zegt Ann Moreels. Vooral in coronatijden kunnen lokale besturen dit soort mensen goed gebruiken.
Publicatie
Artikel Opnieuw aan de studie: Master in Publiek Management aan de AMS
Levenslang lerenDankzij de beurs voor steden en gemeenten volgt Tanja Matheus, adjunct-algemeen directeur van Herentals, sinds september 2019 de opleiding Master in Publiek Management aan de Antwerp Management School.
Publicatie
#inclusie#werk: inspirerende voorbeelden over inclusief werk
Het recht op echt werk is nog geen vanzelfsprekendheid in Vlaanderen. In #inclusie#werk vertellen 6 personen met een handicap over hun recht om betaald te werken op de reguliere arbeidsmarkt.
Publicatie
Diversiteitsbeleid Stad Mechelen: wat doen stad en politie als werkgever?
Diversiteit & non-discriminatieLees meer over hoe Stad Mechelen en de lokale politie Mechelen-Willebroek als werkgever werk maken van een diversiteitsbeleid.
Praktijkvoorbeeld
Regionaal contactpunt Unia klaar voor jouw vragen over discriminatie
Diversiteit & non-discriminatieWerk je in een gemeente of stad en heb je vragen over discriminatie of gelijke kansen? Klop aan bij het Unia-contactpunt in jouw buurt. Unia denkt mee na over een nieuwe gelijkekansencampagne of nieuw beleid voor gelijke rechten van holebi’s. Maar evengoed helpt Unia steden en gemeenten bij vragen over hoe mensen met een handicap kunnen deelnemen of over religieuze diversiteit.
Externe ondersteuning
Ethiek op de werf: interview Lokaal met Ignaas Devisch
Deontologie & integriteitDiverscity en de VVSG zetten samen met mede-initatiefnemers OVIO, Bouwunie, Aquafin, ORI en VlaWeBo hun schouders onder de ethische code ‘Bouwen aan ethiek’. Bij het opstellen van 'Bouwen aan ethiek' konden de verschillende partners rekenen op de hulp van hoogleraar medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch.
Publicatie
7 tips om werkstress te verminderen in woonzorgcentra uit de Werkmeter van Workitects
Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit het werkbaarheidsonderzoek van Workitects.
Instrument
VDAB lanceert nieuwe stagebedrijvenbank
Levenslang lerenVDAB zet al jaren in op het klaarstomen van toekomstig talent, dankzij opleidingen op de werkvloer. VDAB wil werkgevers warm maken om daar ook blijvend op in te zetten.
Externe ondersteuning
Gids 'Taal op het Werk' van VERSO
Diversiteit & non-discriminatieHRwijs (een project van VERSO) lanceerde begin 2020 haar gloednieuwe gids 'taal op het werk', met daarin alle info over mogelijke acties, financieringskanalen en partners waarbij je terecht kan.
Publicatie
Sterk leiderschap voor de digitale transformatie: inspiratie uit Amsterdam
In samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio), VVSG en Antwerp Management School lanceerde Diverscity het leertraject Sterk leiderschap voor de digitale transformatie, een traject met praktische tools, theorie en nuttige praktijkvoorbeelden voor een groep van 25 directeurs en leidinggevenden binnen lokale besturen.
Praktijkvoorbeeld
Ondersteunende maatregelen voor leerlingen met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking
Duaal lerenLeerlingen in het stelsel duaal leren, met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking, hebben in bepaalde gevallen recht op ondersteunende maatregelen op de werkplek via de VDAB.
Externe ondersteuning
Ethische code: ‘Bouwen aan ethiek’
Deontologie & integriteitWanneer mensen samenwerken gaat het helaas niet altijd goed: afspraken worden niet nageleefd, oneerlijke concurrentie verstoort goede werkrelaties, mensen kennen elkaar niet of een gebrek aan respect bemoeilijkt een vlotte en professionele sfeer tijdens het verloop van een project.Ook bedrijven ondervinden dat de samenleving complexer is geworden en ervaren de nood meer transparante afspraken te maken en te formaliseren in een code of een charter. Zowel intern als naar de buitenwereld toe kan een duidelijk handelingskader de dagelijkse omgang met elkaar vlotter laten verlopen. Vandaar: de ethische code infra.
Publicatie
Modern leiderschap: 'Eigenaarschap en leiderschap : een twee-eenheid'
LeiderschapIn dit artikel, in de artikelreeks rond leiderschap, ligt de focus op eigenaarschap bij medewerkers en positief leiderschap (bij de leidinggevenden), twee delen die één samenwerkingsgeheel vormen. Het artikel neemt je mee op een boeiende verkenningstocht van de visies op eigenaarschap en de manier waarop je dit kan ondersteunen in het team en/of de organisatie.
Publicatie
NedBox: online leerplatform voor anderstaligen (met oefenmateriaal rond corona)
Diversiteit & non-discriminatieNedBox is een website waarop anderstaligen hun Nederlands op een laagdrempelige manier kunnen oefenen. Dit kan aan de hand van authentiek en actueel beeld- en tekstmateriaal, zoals tv-fragmenten en krantenartikels.
Externe ondersteuning
Dossier crisiscommunicatie van Kortom: laagdrempelige communicatie rond corona
De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn, voor personen met een beperking of mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.Op de website van Kortom staat er een uitgebreid dossier rond crisiscommunicatie n.a.v. corona. Zo kan je er ook heel wat handige links vinden naar toegankelijke informatie over het coronavirus: in duidelijk Nederlands, in andere talen, in Vlaamse Gebarentaal, via audio, video en posters.
Externe ondersteuning
Videosolliciteren bij gemeenten: praktische checklist!
Werving en selectie‘Digitaal solliciteren is momenteel zo goed als de enige manier om een nieuwe baan te krijgen’, schrijft de NOS. Maar hoe doe je dat zorgvuldig en met het hoogste rendement? Emile van Nassau, van de Nederlandse gemeente Lingewaard, moest snel schakelen nadat midden in zijn sollicitatieprocedure de coronamaatregelen werden ingevoerd.
Instrument
Toolbox e-inclusie voor lokale besturen op www.ikbenmee.be
Instrument
Telewerk en leidinggeven vanop afstand: tips van Stad Hasselt
Stad Hasselt deelde met ons het document Telewerken in corona-crisistijd. Daarnaast geeft Stad Hasselt de leidinggevenden elke dag tips mee om hen tijdens deze atypische periode te ondersteunen. Zij (en wij) delen deze graag met jullie:
Praktijkvoorbeeld
Gratis online cursus artificiële intelligentie van de VDAB
Benieuwd wat Artificiële intelligentie (AI) precies inhoudt? Duik in de gratis interactieve cursus van de VDAB!
Externe ondersteuning
DUOday: jaarlijkse werkbelevingsdag voor werkzoekenden met een ondersteuningsnood
Elk jaar vindt de DUOday plaats. De DUOday is een werkbelevingsdag waarop werkzoekenden met een ondersteuningsnood een duo vormen met een werknemer van jouw organisatie.
Externe ondersteuning
Gratis online leertraject ‘Ziedet?’ vergroot het cultuursensitief handelingsvermogen
Diversiteit & non-discriminatieHet E-learningtraject ‘Ziedet?’ wil zorgverleners en toekomstige hulpverleners versterken in hun dialoogvaardigheden die nodig zijn voor de cultuursensitieve zorg.
Instrument
Pocket Burn-Out en Leiderschap
LeiderschapIn deze pocket van Sonja Reckers wil men komen tot onderbouwde inzichten en hefbomen hoe je als leidinggevende aan je persoonlijke zelfzorg of veerkracht kan werken om vandaaruit veerkrachtige teamzorg te bekomen.
Pocket
Praktijkvoorbeeld Diest: lokale besturen in de frontlinie van de coronacrisis
Myriam Parys is Algemeen Directeur van de gemeente en het OCMW van Diest. Vanuit die functie maakte ze de omschakeling van het normale leven naar de lock-down fase van op de eerste rij mee. In haar longread belicht ze de, tot nu toe onderbelichte, rol van lokale besturen in het crisismanagement van de coronacrisis met Diest als praktijkcase.
Praktijkvoorbeeld
Tips voor cyberveiligheid bij telewerk
Op de website van de VVSG vind je tips voor cyberveiligheid bij telewerk, afkomstig van het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging. Daarnaast vind je ook tips voor productief thuiswerk en tools voor telewerk.
Externe ondersteuning
Corona-exitstrategie: praktijkvoorbeelden van lokale transitieplannen
Op de website van de VVSG, onder het thema personeel & organisatie, kan je informatie vinden over de corona-exitstrategie. Je vindt er antwoorden op de vraag hoe lokale besturen de dienstverlening veilig kunnen heropstarten.Op de website vind je heel wat ondersteunend materiaal, zoals voorbeelden van lokale transitieplannen en andere documenten die als inspiratiebron kunnen dienen (met dank aan de besturen die ze ter beschikking stellen).Tevens vind je er een actueel overzicht van de meest relevante juridische informatie inzake personeelsbeleid n.a.v. de coronacrisis.
Praktijkvoorbeeld
www.telewerken.be
In de digitale Telewerk Toolbox kan je terecht voor webinars, tips & tricks, getuigenissen, documenten… m.b.t. telewerken. Deze toolbox is een initiatief van Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer.www.telewerken.be
Externe ondersteuning
Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten: inspiratie uit Nederland
Diversiteit & non-discriminatieSpeciaal voor de gemeenten stelde de Nederlandse overheid een Handreiking lokaal antidiscriminatiebeleid op. Deze handreiking bevat heel wat tips, ook voor startende gemeenten. Doel van de handreiking is gemeenten aan te sporen tot het ontwikkelen van een lokaal antidiscriminatiebeleid.
Publicatie
Hoe lokale besturen sociale media kunnen inzetten voor rekrutering
Werving en selectieSociale media zijn krachtige tools waarmee je als lokaal bestuur nieuwe, potentiële werknemers kan vinden. Plaats jouw boodschap dus op de socialemediakanalen waarop jouw toekomstige werkkrachten actief zijn. Maar welke stappen moet je concreet zetten? Lees het artikel op de website van Politeia!Het artikel werd geschreven door Nadja Desmet van socialemediaburo.be.Meer lezen? Check ook de publicatie Personeel & Organisatie.
Externe ondersteuning
Hoe werkbaar zijn jobs in woonzorgcentra?
Werkbaar werkHoe staat het met de werkbaarheid in Vlaamse woonzorgcentra? Wat ervaren medewerkers als 'werkbaar werk'? En zijn er verschillen tussen zorgfuncties en ondersteunende functies? Sinds mei 2019 werkt Workitects samen met verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen om er de principes van ‘innovatief organisatieontwerp’ te introduceren. In het kader van dit project voerde Workitects een werkbaarheidsonderzoek uit bij de deelnemende woonzorgcentra.
Publicatie
diversiteitspraktijk.be: website boordevol inspiratie voor jouw HRM-beleid
Diversiteit & non-discriminatieWe leven in een superdiverse samenleving. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen en vragen. Met de website www.diversiteitspraktijk.be wil Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, professionals en vrijwilligers op weg helpen. Zo vind je er artikels, filmpjes en interviews met praktische tips over omgaan met taal en diversiteit.
Externe ondersteuning
Werken aan diversiteit: visie en missie van de Stad Mechelen
Diversiteit & non-discriminatieVisie- en missietekst van de Stad Mechelen over diversiteit.
Praktijkvoorbeeld
Hoe wordt het verhoogd thuiswerk door corona beleefd?
LeiderschapNaar aanleiding van de bijzondere werkomstandigheden ten gevolge van COVID-19 lanceerde Public Minds, in samenwerking met CC Consult, een grootschalige bevraging naar de impact van (meer) thuiswerk bij lokale besturen. De resultaten werden gepubliceerd in juni 2020 en betreffen dus de eerste coronagolf.
Rapport
Hoe buitenlandse diploma's laten erkennen?
Alle info over hoe je een buitenlands diploma laat erkennen in Vlaanderen vind je op de website van NARIC-Vlaanderen.
Externe ondersteuning
Testwijzer helpt bij keuze van selectiemethodiek
Werving en selectiePoolstok maakte samen met Cédric Velghe van The VIGOR Unit een testwijzer. Deze testwijzer doet uitspraken over verschillende selectiemethodieken, van voorspelbaarheid tot aanbevelingen, en welke selectietechnieken het best ingezet kunnen worden voor welke functieprofielen.
Externe ondersteuning
Duaal leren tijdens de coronacrisis: drie leerlingen ‘zorgkundige duaal’ getuigen
Duaal lerenSYNTRA Vlaanderen vroeg drie leerlingen uit het 7de jaar zorgkundige duaal hoe het is om duaal te leren tijdens de coronacrisis.
Praktijkvoorbeeld
Psychosociaal aanbod voor zorg en welzijn met interactieve webinars.
Het psychosociaal welzijn van het personeel en de bewoners in zorgvoorzieningen is zeer belangrijk voor de Taskforce COVID-19 Zorg. De Taskforce wilde dan ook het aanbod aan psychosociale ondersteuning via een kanaal toegankelijk maken. Het platform www.dezorgsamen.be is beschikbaar voor iedereen die werkt in zorg en welzijn. Medewerkers vinden er informatie over hoe ze voor zichzelf en hun collega’s kunnen zorgen, waar ze directe hulp vinden… Ze kunnen er ook begeleiding krijgen naar een vervolgaanbod wanneer ze daar nood aan hebben. Het platform wil ook de directe sociale omgeving van medewerkers in zorg en welzijn ondersteunen in hun rol als eerste helper.
Externe ondersteuning
Regenboogbeleidsplannen van Genk en Brugge.
Diversiteit & non-discriminatieLaat je inspireren door de regenboogbeleidsplannen van Stad Genk en Stad Brugge.
Praktijkvoorbeeld
7 vuistregels voor geslaagd telewerken
Sinds de start van de coronacrisis gingen heel wat medewerkers letterlijk van de ene dag op de andere dag telewerken. Telewerken wordt genoemd als een blijver in het post-coronatijdperk. Maar hoe werk je als team samen aan een gemeenschappelijke opdracht vanuit verschillende locaties? Onderzoekers Monique Ramioul en Yennef Vereycken van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) aan de KULeuven geven ons deze zeven vuistregels voor goed telewerk.Je kan hun tips nalezen op de website van het HIVA.
Instrument
Generieke gids 'veilig aan het werk'
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid hebben een generieke gids uitgewerkt om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.
Publicatie
6 tips voor duidelijke teksten in coronatijden (en nadien)!
Hoe schrijf je duidelijke teksten over de coronamaatregelen? Wablieft Tekstadvies zet zes tips voor jou op een rij.
Publicatie
Wat is juist in tijden van corona? 13 video's geven je meer inzicht in veelvoorkomende dilemma's
VVSG en Diverscity krijgen deze dagen regelmatig dilemma’s voorgeschoteld vanuit lokale besturen. Het gaat om lastige vraagstukken in de context van de coronacrisis waar voor beide opties argumenten te vinden zijn en het moeilijk is om te beslissen wat ‘juist’ is om te doen. We hebben deze veelgestelde vragen gebundeld en voorgelegd aan twee filosofen, gespecialiseerd in het ondersteunen van (semi-)overheidsorganisaties bij het omgaan met moreel netelige kwesties.
Video
Stad Genk: Springplank voor divers talent
Diversiteit & non-discriminatieRuim één op drie medewerkers van Stad Genk is van andere origine. Doorheen de jaren heeft de organisatie een proces doorlopen met ruimte voor experiment en positieve actie om de instroom van diversiteit te verhogen en de werkvloer inclusiever te maken.
Praktijkvoorbeeld
Modern leiderschap 'op afstand' in crisistijden
LeiderschapIn dit artikel gaat de focus naar modern leiderschap 'op afstand'. Binnen de huidige coronacrisis is thuiswerk de norm geworden. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Virtuele teams hebben immers nood aan een andere manier van leidinggeven: het virtueel leiderschap.
Publicatie
Modern leiderschap in crisistijden
LeiderschapIn dit artikel wordt gefocust op modern leiderschap in crisistijden, meer bepaald op de manier van leidinggeven in organisaties.
Publicatie
Wijzigingen kwalificerende opleidingstrajecten bij de CVO’s n.a.v. coronavirus
Levenslang lerenDe maatregelen voor de preventie van het coronavirus hebben ook impact op de medewerkers van de lokale besturen die een kwalificerend opleidingstraject volgen bij de CVO’s.
Publicatie
De reflectiekamer: eerste hulp bij integriteitsvraagstukken
Deontologie & integriteitDe reflectiekamer wil lokale politici en medewerkers met een integriteitsvraag met raad bijstaan.
Externe ondersteuning
Positief leiderschap: een must voor lokale besturen
LeiderschapLees hieronder het artikel, verschenen in Lokaal (editie januari 2020), over positief leiderschap.Auteurs: Ann Moreels is organisatiepsychologe & Karen Sarens is sectorconsulente bij Diverscity.
Publicatie
De kracht van zelfsturende teams
In De kracht van zelfsturende teams vind je constructieve oplossingen voor de stijgende werkdruk bij je gemeente of stad. Auteurs: Daan Sorgeloos, Guido Maes, Toon Torbeyns, Carla Arp. Bestellen via www.politeia.be of info@politeia.be.
Pocket
De integriteitscoördinator, de nieuwe functie van belang voor lokale besturen
Deontologie & integriteitLees hier het artikel uit Lokaal, editie februari 2020, over de nieuwe functie van integriteitscoördinator en waarom deze van belang is voor lokale besturen.
Publicatie
Visietekst: ‘Levenslang leren en dynamische loopbanen’ in de sector lokale besturen
Levenslang lerenDe visietekst ‘levenslang leren en dynamische loopbanen’ schetst een actueel beeld van de sector lokale besturen. De focus ligt op de trends op het vlak van personeel & organisatie en de daaruit voortvloeiende uitdagingen voor het levenslang leren.
Publicatie
Website meertaligheid.be
Meertaligheid.be wil de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen en jongeren in de verf zetten. Of je nu een leerkracht bent, een monitor, een kinderverzorger, een directeur, een CLB-medewerker of een opvoedingsondersteuner: op deze website krijgt iedereen die in contact komt met meertalige kinderen en hun ouders toegang tot een schatkamer aan informatie en materialen. Je vindt hier nuttige achtergrondinformatie, handige materialen en concrete tips terug, gebaseerd op recente wetenschappelijke studies en inzichten. Laat je informeren en inspireren, en geef meertaligheid ook een plaats in jouw praktijk!
Instrument
Een non-discriminatiecode? Diverscity ontwikkelde een handleiding en interactieve kaart!
Diversiteit & non-discriminatieDiverscity ontwikkelde in 2007 een handleiding die je op weg helpt bij het ontwikkelen en invoeren van een non-discriminatiecode binnen jouw lokaal bestuur. Deze handleiding werd in 2019 volledig herwerkt.
Publicatie
ACT, zoektool naar talent
Vind je moeilijk de goede kandidaat voor je vacature? Wil je actief competenties toetsen? ACT is een gedragsgericht screeningsinstrument die je hierbij helpt. Met een paar opdrachten heb je snel zicht op de competenties van jouw toekomstige werknemer.
Instrument
Naar duurzaam personeelsbeleid
Diversiteit & non-discriminatieIn 2015 keurden de Verenigde Naties Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goed, die zeventien doelstellingen (SDG’s) omvat die ook lokaal een vertaling kunnen krijgen. Een aantal doelen vinden vandaag al hun weerslag in het personeelsbeleid van de lokale besturen. Het verminderen van ongelijkheid, levenslang leren en welzijn zijn thema’s die de basis vormen voor vernieuwende HRM-projecten.
Publicatie
Tijd voor positieve actie (met casus van lokaal bestuur Antwerpen)
Diversiteit & non-discriminatiePositieve acties. Misschien heb je er al wel eens van gehoord? Je leest er alles over in deze handige gids van het Minderhedenforum speciaal voor werkgevers uit de publieke, private en social profit sector. En bij uitbreiding voor al wie in aanraking komt met rekrutering, aanwerving en promotie.
Publicatie
EHBBO ZAKBOEKJE voor medewerkers, teams, leidinggevenden & organisaties geconfronteerd met burn-out
Met dit Zakboekje willen de auteurs (Hilde Clement & Cecilia De Winter) niet alleen de re-integratie van medewerkers geconfronteerd met burn-out bevorderen, maar ook handvatten aanreiken om op een proactieve en preventieve manier het welzijn op het werk te verhogen. De missie van het Zakboekje is:het begrip voor elkaar verhogencommunicatie tussen medewerker, team, leidinggevende en organisatie op gang brengen en 'warm' houden. Zo blijft werk werkbaar voor iedereen.
Instrument
Nederlands oefenen
Op de portaalwebsite nederlandsoefenen.be slaan enkele organisaties de handen in elkaar rond Nederlands oefenen in Vlaanderen en Brussel: Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het Nederlands Brussel en vzw de Rand.
Instrument
Website vreemde vragen
Diversiteit & non-discriminatieVreemdevragen.be is een laagdrempelige site die kant-en-klare recepten formuleert voor HR-managers en leidinggevenden. Met de antwoorden kunnen ze snel aan de slag om hun eigen diversiteitsbeleid uit te werken.
Instrument
Werken aan het huis van werkvermogen - De sleutel tot duurzame inzetbaarheid
Hoe kunnen we het werkvermogen van werknemers en de werkbaarheid van jobs verbeteren? Op welke verdieping scoort onze organisatie goed en op welke minder goed? Het concept van het Huis van Werkvermogen is een handig hulpmiddel om het thema van werkvermogen en werkbaarheid in organisaties bespreekbaar te maken. Deze website geeft aan waarom het belangrijk is om te werken aan werkvermogen en werkbaarheid en geeft hints om knelpunten op te sporen en eraan te verhelpen.
Instrument
Website stress burn-out België
Wat kun je zelf doen voor je fysieke, mentale of sociale welzijn? Hoe herken je stress en burn-out? Hoe kom je er zelf weer bovenop? Wat met je werk? Bij wie kan je terecht? Antwoorden op die vragen zijn terug te vinden op de website stressburnout.belgie.be van FOD Sociale Zekerheid.
Instrument
Word al doende kinderbegeleider
Artikel over Duaal leren in de kinderopvang uit het Pedagogisch vakblad KIDDO.Tekst: Lien Van Laere & Wouter Bulckaert
Publicatie
Kies gelijke kansen! Schatkamer vol inspiratie over Gelijke Kansen!
Diversiteit & non-discriminatieDe website Kies Gelijke Kansen is als een schatkamer van Ali Baba: boordevol goede ideeën om inspiratie op te doen over Gelijke Kansen in jouw gemeente!https://www.kiesgelijkekansen.be
Instrument
Burnout Assessment Tool meet risico op burn-out
De Burnout Assessment Tool - BAT is een tool ontwikkeld door wetenschappers van de KU Leuven Kulak. De tool stelt geen diagnose van burn-out. Hij geeft een eerste indicatie of je een risico loopt op burn-out. Heb je hierbij vragen, neem dan contact op met een hulpverlener om te kijken of er sprake is van burn-out.
Instrument
Onthaaltraject Stad en OCMW Roeselare
Sinds april werkt Stad -en OCMW Roeselare met een volledig nieuw onthaaltraject voor nieuwe medewerkers: Welkom bij Team #VANRSL! Ze delen graag hun praktijken ter inpsiratie.
Praktijkvoorbeeld
WZC Zuiderlicht werkt volgens de principes van IAO
Woonzorgcentrum Zuiderlicht van OCMW Gent (Mariakerke) werkt volgens de principes van IAO (IAO = innovatieve arbeidsorganisatie). Bewoners worden gestimuleerd om autonomie over zichtzelf op te nemen met aandacht voor eigen keuze's (vraaggestuurde zorg).
Praktijkvoorbeeld
Gent, de eerste stad met een lokaal transgenderbeleid
Diversiteit & non-discriminatiePublicatie uit 'BinnenBand' februari 2019
Publicatie
Mechelen gaat voor een inclusief diversiteitsbeleid
Diversiteit & non discriminatiePublicatie uit 'Binnenband' Februari 2019
Publicatie
Deontologische code Stad en OCMW Gent
Deontologie & integriteitDeze deontologische code geldt voor alle medewerkers in dienst van de Stad Gent en het OCMW Gent. De deontologische code is openbaar en raadpleegbaar via de website van Stad Gent.De deontologische code voor mandatarissen kan je apart raadplegen.
Praktijkvoorbeeld
Praktijkverhaal: aanwerven van een persoon met een arbeidsbeperking
Aanwerven van medewerkers met een arbeidsbeperking: verloop selectieprocedures. Een praktijkverhaal, Stad & OCMW Gent
Praktijkvoorbeeld
Op weg naar inclusieve werkvloeren
Presentatie van het P+0- Congres 2018 over werken met een handicap of beperking, terug aan de slag na kanker of ziekte van Emino met spreker Veerle Vandenbosch.
Presentatie
Affiche Duaal Leren bij lokale besturen
Wens je graag publiciteit te maken voor duaal leren? Download dan onze affiche 'Duaal Leren' bij lokale besturen, druk ze af en hang ze op!
Publicatie
Een checklist voor een leesbare vacature!
Werving en selectieHR-wijs stelde deze checklist op. Toets je bestaande vacature aan deze checklist. Maak je vacature helder, duidelijk, inclusief en leesbaar.
Instrument
Presentaties Vier-daagse opleiding Innovatieve ArbeidsOrganisatie in de ouderenzorg
Raadpleeg en download hier de presentaties van de opleiding.
Presentatie
Deontologische code Stad Lier
Deontologie & integriteitDe gedragscode voor de stadsorganisatie van Lier.
Praktijkvoorbeeld
M/V/X: Gemeenten zorgen voor de juiste mix
Diversiteit & non-discriminatieHeb je lokale beleidsverantwoordelijkheid en heb je aandacht voor diversiteit? Wil je dat jouw beleid ten goede komt aan alle inwoners, aan mannen én vrouwen, aan jongens én meisjes met welke achtergrond ook? Dan zal de e-brochure “Gendergelijkheid: ook in mijn gemeente” met zeven aanbevelingen om concreet aan de slag te gaan je zeker aanspreken.
Publicatie
Mindy Willems: 'van poetsvrouw tot kinderbegeleider!'
Levenslang lerenMindy Willems was aan de slag als poetsvrouw in de buitenschoolse opvang in Lovendegem en kon zich dankzij Diverscity omscholen tot kinderbegeleider. Lees haar volledige verhaal hier.
Publicatie
Opleiding in de kijker: Dilemmatraining
Deontologie & integriteit Docent en cursist aan het woord over de opleiding Dilemmatraining.
Publicatie
Duaal leren loont voor lokale besturen
Duaal lerenDe stad Gent gaf de kans aan 10 jongeren uit de opleiding kinderbegeleider om werkervaring op te doen in het kader van het duaal leren. “Zo verhogen we niet alleen de kansen van jongeren op een job , maar profiteren we ook als stad om bepaalde knelpuntvacatures in te vullen. Een win-winsituatie”. Ilse Cooman en Tom Monsieur van stad Gent en Delphine Decherf van IVV (Instituut voor verpleegkunde Sint-Vincentius) Gent leggen de samenwerking uit tussen de stad en de school.
Praktijkvoorbeeld
Opleiding in de kijker: Hallo? Is dit discriminatie?
Diversiteit & non-discriminatieDocent en cursist aan het woord over de opleiding Hallo? Is dit discriminatie?
Publicatie
TEST! Hoe scoort het werkvermogen in jouw organisatie?
Doe de testHoe scoort het werkvermogen in jouw organisatie? Doe de test op wellfie.be, een gratis tool die het werkvermogen meet. Zowel werkgevers als werknemers kunnen de tool invullen. Reken zo’n 20 minuten.
Instrument
Presentaties Goestingsdag
De Goestingsdag vond plaats op 26 juni 2018 en was een inspiratiedag rond innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra.
Presentatie
10 lessen om rekening mee te houden als je tijds- en plaatsonafhankelijk wil werken
Werkbaar werkEen overzicht van de do's en don'ts van telewerk, thuiswerk, flexdeskwerk, flexibele werkregelingen… allemaal vormen van tijds- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW).
Publicatie
Inspiratielijst kindvrije uren duaal leren kinderbegeleider
Publicatie
Rapport 'Digistress' in de publieke sector
Werkbaar werkEen blik op hoe Vlaamse werknemers in de publieke sector digitale stress ervaren. Dit onderzoeksproject loopt van september 2017 tot augustus 2019 en wordt gefinancierd door de Arteveldehogeschool Gent.
Rapport
Gemeente Koksijde: infobrochure taalkennis
Een kandidaat-personeelslid moet zijn kennis van het Nederlands bewijzen a.d.h.v. het diploma of studiegetuigschrift behaald in het Nederlandstalig onderwijs of één van de andere wijzen vermeld in de infobrochure taalkennis.
Praktijkvoorbeeld
Klare taal rendeert
Een platformwebsite met achtergrondinformatie en advies over het taalgebruik op de werkvloer, in de opleiding en in het contact met klanten.
Instrument
Werkbarometer 2018 Trendhuis
Diversiteit & non-discriminatieGemeenten en OCMW’s scoren op vlak van diversiteit beter dan het Belgische gemiddelde, zo blijkt uit de Werkbarometer 2018 van Trendhuis dat hiervoor werknemers heeft bevraagd. Zo vinden ze leeftijd, gender, origine en seksuele voorkeur de belangrijkste aspecten van diversiteit. Toch ervaren ze in 2017 ook nog discriminatie, vooral op vlak van leeftijd (4%).
Rapport
Visualisatie deontologische code door OCMW Meise
Deontologie & integriteitHet OCMW van Meise was één van de 10 besturen die in 2017 deelnamen aan het Diverscity-project omtrent innovatief HRM.
Praktijkvoorbeeld
Het diversiteitsbeleidsplan van de Politiezone Gent
Diversiteit & non-discriminatieHet goed omgaan met diversiteit binnen en buiten het korps is één van de grote uitdagingen voor de volgende jaren. In het nieuwe diversiteitsbeleidsplan stemt PZ Gent haar werking af op de noden van de huidige maatschappij.
Praktijkvoorbeeld
Energiebarometer
Werkbaar werkDe Energiebarometer is een tool ontwikkeld door Diverscity. Het brengt energiegevers en energievreters op het werk in kaart. Samen met het team ga je interactief op zoek naar manieren om veerkrachtiger aan het werk te blijven.
Instrument
Wijs Werken
Presentatie Trefdag VVSG 2017 Groep Gent, Praktijktafel "Het nieuwe werken"
Presentatie
Welkom in ons bestuur
Tips om het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers te verbeteren.
Instrument
Welkomstbrochure OCMW Genk
Voorbeeld van een onthaalbrochure
Praktijkvoorbeeld
Meer dan welkom
Een kijkje bij de buren: introductiebeleid bij gemeenten in Nederland
Praktijkvoorbeeld
De onthaalprocedure en de onthaalchecklist
Een onthaalchecklist zorgt ervoor dat je niets vergeet bij het onthaal van een nieuwe medewerker. Deze tool biedt een overzicht van items die belangrijk zijn: vòòr de eerste werkdag, op de eerste werkdag en na 1 week.
Instrument
Gids voor de preventie van psychosociale risico's op het werk
De doelstelling van deze gids bestaat erin de organisaties en de ondernemingen –met inbegrip van de KMO’s en de zeer kleine ondernemingen- te helpen de preventie van psychosociale risico’s op poten te zetten die past in een globaal beleid voor het beheer van de professionele risico’s en in de sociale dialoog.De gids bepaalt deze risico’s, geeft preventieprincipes en beschrijft op uitvoerige wijze de etappes die moeten worden gevolgd om tot een echt preventiebeleid te komen.De voorgestelde pistes die kunnen leiden tot oplossingen, raden collectieve maatregelen aan die rekening houden met de organisatie van het werk. De gids beschrijft ook de actoren die moeten worden ingezet en geeft inlichtingen over enkele beschikbare middelen.Elke onderneming, elke organisatie kan gebruik maken van deze pistes.Doelgroep: Werkgevers, human resources verantwoordelijken, werknemersafgevaardigden, preventieadviseurs
Instrument
Beter voortdurende feedback dan jaarlijkse evaluatie.
LeiderschapArtikel uit Lokaal van Maart 2017 interview met Professor Frederik Anseel, verbonden aan de vakgroep bedrijfs-, arbeids- en organisatiepsychologie van de UGent.
Publicatie
Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk
Publicatie van Unia
Publicatie

Welkom

Diverscity.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies wordt informatie over uw bezoek verzameld en geanalyseerd. Genieten van een optimale ervaring? Bevestig met Alle cookies toestaan. Of stel je voorkeuren in en bepaal welke informatie je met ons deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien je de cookies ervan aanvaardt.

Voorkeuren

Soorten cookies: