Home  >  Thema's  >  Instrumenten

Gratis online leertraject ‘Ziedet?’ vergroot het cultuursensitief handelingsvermogen

Instrument

Het E-learningtraject ‘Ziedet?’ wil zorgverleners en toekomstige hulpverleners versterken in hun dialoogvaardigheden die nodig zijn voor de cultuursensitieve zorg.

Ziedet? omvat 6 modules, elk met een ander praktijkvoorbeeld uit de hulpverlening als vertrekpunt:

  • Omgaan met discriminerende en racistische uitspraken
  • Omgaan met discriminerend en racistisch handelen
  • Omgaan met een niet-oké gevoel
  • Omgaan met taaldrempels
  • Omgaan met overtuigingen en gewoontes
  • Omgaan met ethische kwesties bij levenseinde

Surf naar www.pigmentzorg.be/toolbox/fiche/leertraject-ziedet en werk aan je dialoogvaardigheden, nodig voor de cultuursensitieve hulpverlening.

VVSG-Diverscity is één van de partners in dit project.