Over Diverscity

Diverscity vervult een brugfunctie

  • tussen besturen en mandatarissen door het aanreiken van goede HRM-praktijken
  • tussen werkgevers (VVSG) en werknemersdelegaties (ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB, VSOA): via een platform tot constructieve samenwerking
  • tussen lokale besturen onderling

Diverscity is een samenwerkingsverband
tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB.