Over Diverscity

Diverscity vervult een brugfunctie
- tussen besturen en mandatarissen door het aanreiken van goede HRM-praktijken
- tussen werkgevers (VVSG) en werknemersdelegaties (ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB, VSOA): via een platform tot constructieve samenwerking
- tussen lokale besturen onderling
> missie

Diverscity is een samenwerkingsverband
tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB.
> ontstaansgeschiedenis

Kijk onze 'Wat is Diverscity' video en kom in 40 seconden te weten wie we zijn en wat we doen.