LaboLokaal

© vvsg

Waarom LaboLokaal?

Lokale besturen zijn belangrijke werkgevers! In Vlaanderen werken maar liefst 170 000 medewerkers om burgers en bedrijven op kwalitatieve wijze verder te helpen. Overal, ook bij lokale besturen, gebeurt de dienstverlening steeds meer langs digitale weg. Maar hoe zorg je als lokaal bestuur dat je medewerkers mee zijn met de digitaliseringsgolf? Tegelijkertijd verandert de samenstelling van de bevolking. De samenleving én de samenstelling van het personeel van het lokaal bestuur worden steeds diverser.

Wat?

Om jullie te inspireren en ondersteunen lanceert Diverscity het project LaboLokaal. Met dit project willen we innovatieve HRM-projecten, oftewel een lokaal labo, bij besturen stimuleren. Concreet willen we inzetten op projecten die kaderen binnen één van deze 6 thema’s:

Hoe?

Elk deelnemend bestuur krijgt een financiële ondersteuning om samen met een externe expert en enkele collega-besturen te werken rond één van de vijf bovenstaande thema’s.

Concreet kan elk bestuur deelnemen aan:

 • De gemeenschappelijke Kick Off op 17 september 2019
 • Een lerend netwerk met collectieve sessies rond het thema, samen met de externe expert en enkele collega-besturen
 • Elk bestuur kan gebruik maken van een aantal sessies individuele coaching door de externe expert.

Na afloop van het project zijn we benieuwd naar de ervaringen en eventuele aanbevelingen van alle deelnemende besturen. Het project gaat van start op 17 september 2019 en loopt tot 31 maart 2020.

Wie zijn de externe experten?

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Elk geselecteerd project krijgt een financiële ondersteuning van €5000. Daarnaast vragen we een eigen bijdrage van €2000 van het lokaal bestuur. Het project vergoedt de collectieve en individuele coachingssessies en de rapportage door de externe expert.

Samenvatting overzicht projectverloop

 • Begin mei 2019: projectoproep LaboLokaal
 • 15 juni 2019: deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag
 • Begin juli 2019: bekendmaking van de 6 genomineerden, voor elk van de 5 modules
 • 17 september 2019: start uitvoering van het project
 • 31 maart 2020: einde looptijd van het project

Platform deelnemers

Om alle documenten, vragen, info,…. met de verschillende besturen te delen, hebben wij een platformwebsite gemaakt (www.labolokaal.info ) waar enkel de deelnemende besturen toegang tot krijgen. Op deze manier is de info enkel toegankelijk voor deelnemers en begeleiders van LaboLokaal.

Wat is o.a. mogelijk op het platform?

 • Een document opladen zodat iedereen van je thema het kan vinden en bekijken
 • Een bericht op het forum plaatsen bij je thema
 • Je profielfoto wijzigen
 • Een vraag te stellen via het contact venster
 • ...

Contact?

info@diverscity.be