Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid
Home  >  Thema's

Leiderschap

Leiderschap is een essentieel thema binnen het personeelsbeleid van lokale besturen. Sterk leiderschap, van ploegbaas tot algemeen directeur, is cruciaal voor het functioneren van elk team doorheen de hele organisatie. Zeker tijdens momenten van crisis, zoals de coronapandemie, is sterk leiderschap een must. Medewerkers en organisaties verwachten veel van een leidinggevende: coachen en motiveren, de strategie bepalen en communiceren, plannen en evalueren en zoveel meer.

Sterk leiderschap impliceert een tweerichtingsverkeer: niet enkel het van bovenaf geven van instructies maar ook het oppikken van signalen van de werkvloer. Zeker leidinggevenden van het middle management botsen op de uitdaging om de doelstellingen van de organisatie te verzoenen met de noden van het eigen team.

De opvattingen over leiderschap zijn sterk geëvolueerd: controleren en sturen maken meer en meer plaats voor faciliteren en het geven van vertrouwen. Een goed leidinggevende wordt geacht zijn/haar medewerkers te laten groeien binnen het team, talenten te (h)erkennen en daarop in te zetten. Meer dan ooit moet de leidinggevende zorg dragen voor het eigen menselijk kapitaal.

Ondersteuning
Laatst toegevoegde documentatie
Aan de slag met Teamtalk
Wat is Teamtalk?Teamtalk is een tool om op een laagdrempelige en eigentijdse manier als team in gesprek te gaan met elkaar over een bepaald thema. Als ploegbaas, diensthoofd of leidinggevende krijg je zo meer inzicht in wat bij de medewerkers leeft!De eerste module waarmee je met Teamtalk aan de slag kunt gaan is de module 'Teamtalk over corona' over de impact van de coronacrisis op de werkvloer. Het peilt naar de motivatie van de werknemers en creëert tegelijkertijd verbondenheid door samen te ventileren.In de toekomst worden meerdere modules rond verschillende thema's uitgewerkt. Alle info vind je bij Ondersteuning Teamtalk op deze website.
Video
Vier gratis masterclasses over werkbaar werk
De werkbaarheid van jobs in Vlaanderen kan nog beter. Heel wat organisaties, leidinggevenden en werknemers kunnen nog een tandje bijsteken voor meer werkbaar werk. Maar hoe pak je dat nu precies aan? Waar kan je verbeteren en bijsturen om het werk werkbaarder te maken? Dat kan je leren via de masterclasses Werkbaar werk.
Video
Podcastaflevering ‘Bevlogen Ambtenaar’ met zonecommandant Wim Van Zele
Wim Van Zele is zonecommandant van Brandweerzone Centrum, Gent en omstreken. Deze toegankelijke kolonel stuurt meer dan 1000 mensen aan.Ontmoet een “civil servant” in zijn oervorm: de baas van de brandweer. Verwacht...Een visionair verhaal van een grote fusie.Regionaal samenwerken op zijn best.Inzicht in hoe Wim op zijn open en participatieve manier leiding geeft in een strikt hiërarchisch systeem met graden en procedures.Hoe dat werkt, aangestuurd worden door 18 burgemeesters? Beluister de podcast met Geertrui De Cock als Podcast Host bij Bevlogen Ambtenaar!
Podcast