Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid
Home  >  Thema's

Levenslang leren

Een leven lang leren is geen mythe, maar een keiharde noodzaak. Want het is nu al duidelijk: in de toekomst zullen er jobs verdwijnen, nieuwe en vaak betere zullen er bijkomen en bijna alle jobs zullen van inhoud veranderen. Bovendien zal de houdbaarheidsdatum van competenties gevoelig inkorten.

Naast technologie hebben ook andere trends een impact op de loopbaan van de toekomst. De toenemende individualisering, flexibilisering, meer polygame arbeidsverhoudingen, ‘uberisering’ en het actief ouder worden, zullen loopbanen en arbeidsrelaties hertekenen, waardoor we anders zullen moeten nadenken over jobs en loopbanen.

Ook al zullen competenties niet meer zo lang meegaan, kennis opdoen blijft de sleutel tot innovatie. En net zoals bij jobs, zal ook de manier van leren veranderen. Duaal leren of leren op de werkvloer maakt opgang. Dit kan zowel tijdens de studies zelf – leerlingen die werken en studeren – als in het volwassen leven. Er komen ook meer leervormen zoals flexibele leerwegen, open online cursussen en informeel leren in de vrije tijd.

Door het aanbieden van diverse opleidingstrajecten wil Diverscity de lokale besturen ondersteunen om aan competentieversterking van hun medewerkers (en dus ook van het bestuur zelf) te werken.

Ondersteuningsaanbod Diverscity

  • Met onze opleidingen in groep is het de opzet om de deelnemers, na 1 of 2 dagen, naar huis te sturen met kennis waar ze direct mee aan de slag kunnen binnen hun lokaal bestuur.
  • Met de opleidingen op maat gaan we anders te werk. Deze opleidingen worden ofwel volledig op maat samengesteld voor een groep medewerkers (bouwstenen voor talentontwikkeling) of zijn langdurige opleidingen gericht op specifieke medewerkes uit lokale besturen (kwalificerende-trajecten). Verder bieden we ook opleidingen aan die je zelf op de werkvloer kunt organiseren en waarbij dus geen externe opleider nodig is (minivormingen, de energiebarometer).
  • We organiseren ook studiedagen waarbij we een volledige dag samenstellen, met vormingen gericht op een specifieke doelgroep.
Ondersteuning
Laatst toegevoegde documentatie
Vier gratis masterclasses over werkbaar werk
De werkbaarheid van jobs in Vlaanderen kan nog beter. Heel wat organisaties, leidinggevenden en werknemers kunnen nog een tandje bijsteken voor meer werkbaar werk. Maar hoe pak je dat nu precies aan? Waar kan je verbeteren en bijsturen om het werk werkbaarder te maken? Dat kan je leren via de masterclasses Werkbaar werk.
Video
Artikel Opnieuw aan de studie: Master in Publiek Management aan de AMS
Dankzij de beurs voor steden en gemeenten volgt Tanja Matheus, adjunct-algemeen directeur van Herentals, sinds september 2019 de opleiding Master in Publiek Management aan de Antwerp Management School.
Publicatie
VDAB lanceert nieuwe stagebedrijvenbank
VDAB zet al jaren in op het klaarstomen van toekomstig talent, dankzij opleidingen op de werkvloer. VDAB wil werkgevers warm maken om daar ook blijvend op in te zetten.
Externe ondersteuning