Team

© VVSG

Lisa Cardoen
duaal leren
lisa.cardoen@diverscity.be

0472/ 65 44 66

Jan Creten
werkplekleren, stageplaatsen, mentorschap en duaal leren
jan.creten@diverscity.be
0494/ 33 61 65

Nele De Cat
productontwikkeling en communicatie
nele.decat@diverscity.be
02/211 55 33

Anne De Schryver
administratieve ondersteuning en terugbetalingen aan besturen
anne.deschryver@diverscity.be
02/211 56 27

Pol Despeghel
diversiteit, levensfasebewust personeelsbeleid & taal
pol.despeghel@diverscity.be
02/211 55 50

Hilde Hautekees
minivormingen, methodiekontwikkeling, speelbank.be
hilde.hautekees@diverscity.be
02/211 56 51

Peter Neirynck
opleidingstrajecten, vormingsfonds, diensthoofd, coördinator
peter.neirynck@diverscity.be
02/211 55 49

Karen Sarens
ondersteuningsaanbod, innovatieve arbeidsorganisatie, werkbaar werk
karen.sarens@diverscity.be
02/211 56 48

Marjolein Stroobant
administratieve ondersteuning en terugbetalingen aan besturen
marjolein.stroobant@diverscity.be
02/211 55 94

Sofie Van Caenegem
duaal leren
sofie.vancaenegem@diverscity.be

0497/21 66 40

Lore Vandeurzen
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
lore.vandeurzen@diverscity.be
02/211 56 91