Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Premie leerplekondersteuning

Deze ondersteunende premie, voor leerplekondersteuning geeft een lokaal bestuur de mogelijkheid om het aanbod van leerwerkplekken te blijven garanderen en geeft de stagementor tijd voor de begeleiding van een stagiaire in een kwalitatieve leerwerkplek.

Vanuit het VIA 6 akkoord is er een budget vrijgemaakt om 300 premies uit te betalen aan publieke zorgvoorzieningen die leerplekondersteuning aanbieden.

Welke opleidingen en stages komen in aanmerking?

Alle opleidingen binnen het secundair onderwijs, volwassenonderwijs en beroepsopleidingen die leiden naar de kwalificatie;

 • Basisverpleegkundige (niet de bacheloropleiding)
 • Kinderbegeleider baby's en peuters
 • Kinderbegeleider schoolgaande kinderen
 • Logistiek assistent in de zorg
 • Persoonsbegeleider
 • Verzorgende/zorgkundige

Welke vormen van stages komen in aanmerking?

Praktijkles, stage, observatiestage, kijkstage, proefstage, beroepsinlevingsstage, werkervaringsstage, activering- en beroepsverkennende stage en een stage in het kader van een individuele beroepsopleiding. Voor elke stage is een overeenkomst opgemaakt.

Alle stage-overeenkomsten vanaf september 2023 komen in aanmerking voor de uitbetaling van de ondersteunende premie.

Deze premie is niet van toepassing voor begeleiding van:

 • een werknemer in opleiding met een IKA contract of in opleiding via een K-traject
 • trajecten/stages waarvoor een premie kwalificerend werkplekleren wordt betaald. MAAR er is een uitzondering: Indien de OAO van de student duaal leren binnen de 4 maanden na aanvang wordt beëindigd dan kan je als organisatie wel deze premie aanvragen.

Welke premie mag je verwachten?

 • Voor elke stagementor die 1-5 stagebegeleidingen opneemt, ontvangt de organisatie vanaf de eerste stagebegeleiding 3300 €.
 • Vanaf elke zesde stagebegeleiding per mentor start een volgende schijf en kan er een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Hoe gebeurt de uitbetaling van de premie?

De premie wordt uitbetaald op basis van de ontvangstdatum van het volledige dossier, zolang er financiële middelen beschikbaar zijn. De premie wordt 8 weken na ontvangst van het volledige dossier overgeschreven.

Welke documenten worden aangeleverd?

Om uw aanvraag te vervolledigen dien je ons volgende documenten te bezorgen voor de uitbetaling van de eerste schijf

 • De stageovereenkomsten
 • Een attest op basis van de welke de mentor, de rol van mentor opneemt.*
 • Een bewijsstuk van het rekeningnummer waarop je de financiering wil ontvangen
 • Voor een aanvraag in het kader van een vroegtijdige beëindigde OAO (de jongere was minder dan vier maanden werkzaam in de organisatie) vragen wij een kopie van de ondertekende OAO en een bewijs van vroegtijdige stopzetting.
 • Diverscity bezorgt na elk schooljaar elke werkgever een document ter evaluatie. De evaluatie wordt bezorgd aan de stuurgroep.

  *: Het attest op welke de mentor de rol van mentor kan opnemen is: het ervaringsbewijs 'Opleider/begleider in bedrijven en organisaties of een deelnemersattest aan de basismentoropleiding of een opfrissingscursus. Als deze over een pedagogisch diploma beschikt dat onderwijsbevoegdheid geeft, komt dit ook in aanmerking.

Vraag hier je premie leerplekondersteuning aan.

Welkom

Diverscity.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies wordt informatie over uw bezoek verzameld en geanalyseerd. Genieten van een optimale ervaring? Bevestig met Alle cookies toestaan. Of stel je voorkeuren in en bepaal welke informatie je met ons deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien je de cookies ervan aanvaardt.

Voorkeuren

Soorten cookies: