P+O-congres. Al gedacht aan veerkracht? 18 oktober 2016, Mechelen

 Banner P en O 18 oktober 2016 nieuw

Veerkracht: daarrond draait de inspiratie- en praktijkendag Personeel & Organisatie van Diverscity, Jobpunt Vlaanderen en de VVSG.

Bekijk het programma online of download hier en schrijf in!

Onze nieuwsberichten

24/05 VVSG en de 3 overheidsvakbonden ondertekenen sectorconvenant met de Vlaamse overheid

Op 20 mei jl. hebben de VVSG en de drie overheidsvakbonden (ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA) het sectorconvenant 2016-2017 ondertekend in de stadhuis te Gent. Met die ondertekening bevestigen de sociale partners hun verdere paritaire samenwerking met de Vlaamse overheid in het kader van een duurzaam arbeidsmarktbeleid en divers personeelsbeleid. 

De komende 2 jaren zal ingezet worden op een sterk ondersteuningsaanbod voor de lokale besturen met regionale en thematische overlegtafels en outputgerichte vormingstrajecten. Daarbij wordt ingezet op het duaal leren en levenslang leren, met specifieke aandacht voor de kortgeschoolde werknemers. Daarnaast gaat ook veel aandacht naar werkbaarheid en een duurzaam welzijnsbeleid. Tenslotte komt ook het gehele verhaal van diversiteit en non-discriminatie in de kijker. Lees hier het volledige sectorconvenant (pdf, 718 KB). Een samenvatting van dit convenant vindt u in deze tekst (pdf, 487 KB).

Meer info: peter.neirynck@diverscity.be of 02/211.55.49

Oudere nieuwsberichten

Nieuwsbrief

 

Eerstvolgende activiteit

Gent, Vorming voor kinderbegeleiders - Kinderopvangcaravan XL IBO 2016

30 sept

Gratis vorming voor kinderbegeleiders in eigen regio en buiten de openingsuren van de buitenschoolse kinderopvang.

Naast de Kinderopvangcaravan is er nu in elke provincie één Kinderopvangcaravan XL. Dit XL-aanbod biedt de extra workshops “Brandpreventie” en “Aan de slag met het Ontwikkelingslab”. Ook het creatieve aanbod van KunstinZicht verandert in een Kinderopvangcaravan XL van “Kunstoppad²” in een vorming “Speelvogels”.

Op vrijdag 30 september komt de Kinderopvangcaravan XL naar Gent met volgend vormingsaanbod: Speelimpulsen - DoorElkaar - Tieners - Brandpreventie en veilige evacuatie - Aan de slag met Ontwikkelingslab - Speelvogels.