Knelpuntberoepen bij lokale besturen in kaart

Op de jaarlijkse knelpuntberoepenlijst samengesteld door de VDAB zijn er heel wat functies en beroepen niet terug te vinden maar die wel degelijk lokaal als een knelpunt worden ervaren. Door alle knelpuntberoepen binnen de periode 01/01/2013 tot en met 30/06/2014 in kaart te brengen, kunnen lokale besturen in de toekomst acties ontwikkelen om toekomstige knelpunten te vermijden of op te vangen. Anderzijds kan Diverscity aanbevelingen naar het Vlaamse bestuursniveau toe formuleren in het kader van de taak van de VDAB, RVA en het onderwijs in het algemeen om hieraan tegemoet te komen.