Duaal Leren breidt uit: Nieuwe opportuniteiten voor lokale besturen

Het proefproject duaal leren breidt vanaf volgend schooljaar uit in een aantal scholen en studierichtingen. Dit biedt nieuwe kansen voor besturen die zelf op zoek zijn naar goed geschoold personeel of eigen jongeren beter willen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het gaat onder meer om de opleiding kinderbegeleider, vrachtwagenchauffeur, tuinaanlegger-groenbeheerder en de opleiding duaal zorgkundige.

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 tot max 25 jaar het merendeel van de tijd leren op de werkvloer, op die manier een onderwijskwalificatie halen en dus beter voorbereid zijn voor de arbeidsmarkt. Het is een volwaardige leerweg naast het voltijds onderwijs. De focus ligt op arbeidsmarktrijpe jongeren.

Onze vernieuwde Brochure ‘Alternerend Leren bij lokale besturen’ biedt u  alle technische informatie over de specifieke regelingen voor de tewerkstellingen van leerlingen duaal leren en andere vormen van alternerend leren (Syntra leertijd en DBSO-opleidingen). Om de brochure te downloaden, klik hier (pdf, 1.38 MB).

Wenst u een hard copie van deze brochure of heeft u daarnaast nog vragen over de voorwaarden en/of de mogelijkheden van duaal leren voor u als lokaal bestuur? Neem dan contact op met Jan Creten, sectorconsulent lokale besturen, jan.creten@diverscity.be, 02 211 56 91 of 0494 33 61 65.

Tijdens West4Work op 8 juni in Nieuwpoort verzorgt Diverscity een seminarie over dit thema.

Onze nieuwsberichten

26/10 Vlaams minister Muyters schrapt 800 banen voor laaggeschoolden in de buitenschoolse kinderopvang en de ouderenzorg

In het kader van de begrotingsopmaak 2017 neemt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zich voor om de financiering van ruim 800 banen in de social profit te schrappen. Het gaat over jobs voor laaggeschoolden, de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Ook heel wat lokale besturen maken gebruik van deze maatregel:

  • voor de publieke buitenschoolse kinderopvang gaat over 86,5 VTE.  Aangezien het vooral om deeltijdse contracten gaat, betreft het in de praktijk heel wat meer jobs;
  • voor de publieke dagverzorgingscentra gaat het over 6,5 VTE, verspreid over 7 werkgevers.
 
De totale maatregel vormt een besparing van 10 miljoen euro, waarvan 3,25 miljoen op kap van de lokale besturen.
 
Ondanks het feit dat de Vlaamse Regering het belfortprincipe in haar regeerakkoord heeft opgenomen, is hierover geen enkel voorafgaandelijk overleg gebeurd. In een schrijven naar de minister werden concrete details gevraagd, maar voorlopig blijft het stil.
 
Deze beslissing is toch enigszins bevreemdend op een moment dat volop wordt ingezet op de activering van laaggeschoolden en andere kansengroepen. Bovendien kan hierdoor ook de dienstverlening van verschillende gemeenten in het gedrang komen.
 
We durven dan ook samen met VIVO (het paritair beheerde vormingsfonds voor de Vlaamse social profit waar ook VVSG, ACOD-LRB en ACV-Openbare Diensten mee aan tafel zitten) te hopen dat de minister op deze intentie terugkomt.
 
 

Oudere nieuwsberichten

Nieuwsbrief

 

Eerstvolgende activiteit

Gent, Opleiding: Hallo, is dit discriminatie? Hoe omgaan met discriminatie op de werkvloer?

23 mei

Maak u sterk tegen discrimineren! Een gratis opleiding voor leidinggevende en medewerkers uit de lokale besturen.

Ook in het dagelijkse werk worden medewerkers van gemeenten en OCMW ‘s soms geconfronteerd met moeilijke en lastige vragen of discriminerende uitspraken. Hoe gaat een medewerker met zo'n situatie om?