P+O-congres. Al gedacht aan veerkracht? 18 oktober 2016, Mechelen

 Banner P en O 18 oktober 2016 nieuw

Veerkracht: daarrond draait de inspiratie- en praktijkendag Personeel & Organisatie van Diverscity, Jobpunt Vlaanderen en de VVSG.

Meer info.  Bekijk hier het volledige programma en schrijf in.  

Onze nieuwsberichten

24/05 VVSG en de 3 overheidsvakbonden ondertekenen sectorconvenant met de Vlaamse overheid

Op 20 mei jl. hebben de VVSG en de drie overheidsvakbonden (ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA) het sectorconvenant 2016-2017 ondertekend in de stadhuis te Gent. Met die ondertekening bevestigen de sociale partners hun verdere paritaire samenwerking met de Vlaamse overheid in het kader van een duurzaam arbeidsmarktbeleid en divers personeelsbeleid. 

De komende 2 jaren zal ingezet worden op een sterk ondersteuningsaanbod voor de lokale besturen met regionale en thematische overlegtafels en outputgerichte vormingstrajecten. Daarbij wordt ingezet op het duaal leren en levenslang leren, met specifieke aandacht voor de kortgeschoolde werknemers. Daarnaast gaat ook veel aandacht naar werkbaarheid en een duurzaam welzijnsbeleid. Tenslotte komt ook het gehele verhaal van diversiteit en non-discriminatie in de kijker. Lees hier het volledige sectorconvenant (pdf, 718 KB). Een samenvatting van dit convenant vindt u in deze tekst (pdf, 487 KB).

Meer info: peter.neirynck@diverscity.be of 02/211.55.49

Oudere nieuwsberichten

Nieuwsbrief

 

Eerstvolgende activiteit

Leuven, Infosessie Duaal Leren: nieuwe regelgeving

08 sept

Vanaf 1 september 2016 veranderen de regels waarmee leerlingen uit het Deeltijds Onderwijs of een Syntra-opleiding kunnen tewerkgesteld worden grondig. Lokale besturen moeten voortaan ook een verplichte erkenningsaanvraag doen als leerwerkplek.