NIEUW - een opleidingstraject: Innovatief werken bij lokale besturen

Een vierdaagse opleiding over inzichten geven in het anders inrichten van organisaties, teams en jobs.

Opleiding Innovatief werken bij lokale besturen foto

Onze nieuwsberichten

24/05 VVSG en de 3 overheidsvakbonden ondertekenen sectorconvenant met de Vlaamse overheid

Op 20 mei jl. hebben de VVSG en de drie overheidsvakbonden (ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA) het sectorconvenant 2016-2017 ondertekend in de stadhuis te Gent. Met die ondertekening bevestigen de sociale partners hun verdere paritaire samenwerking met de Vlaamse overheid in het kader van een duurzaam arbeidsmarktbeleid en divers personeelsbeleid. 

De komende 2 jaren zal ingezet worden op een sterk ondersteuningsaanbod voor de lokale besturen met regionale en thematische overlegtafels en outputgerichte vormingstrajecten. Daarbij wordt ingezet op het duaal leren en levenslang leren, met specifieke aandacht voor de kortgeschoolde werknemers. Daarnaast gaat ook veel aandacht naar werkbaarheid en een duurzaam welzijnsbeleid. Tenslotte komt ook het gehele verhaal van diversiteit en non-discriminatie in de kijker. Lees hier het volledige sectorconvenant (pdf, 718 KB). Een samenvatting van dit convenant vindt u in deze tekst (pdf, 487 KB).

Meer info: peter.neirynck@diverscity.be of 02/211.55.49

Oudere nieuwsberichten

Nieuwsbrief

 

Eerstvolgende activiteit

Deinze, Vorming voor kinderbegeleiders - Kinderopvangcaravan IBO 2016

26 mei

Gratis vorming voor kinderbegeleiders in eigen regio en buiten de openingsuren van de buitenschoolse kinderopvang.

Op donderdag 26 mei komt de kinderopvangcaravan naar Deinze met volgend vormingsaanbod: Speelimpulsen - DoorElkaar - Tieners - Kunstoppad - Allergenen.