Dank u wel! 

Bedankt dat u erbij was. We waren met meer dan 470! Een bijzondere dank aan de standhouders en de sprekers. Raadpleeg de presentaties online.

 

 

 

Onze nieuwsberichten

26/10 Vlaams minister Muyters schrapt 800 banen voor laaggeschoolden in de buitenschoolse kinderopvang en de ouderenzorg

In het kader van de begrotingsopmaak 2017 neemt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zich voor om de financiering van ruim 800 banen in de social profit te schrappen. Het gaat over jobs voor laaggeschoolden, de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Ook heel wat lokale besturen maken gebruik van deze maatregel:

  • voor de publieke buitenschoolse kinderopvang gaat over 86,5 VTE.  Aangezien het vooral om deeltijdse contracten gaat, betreft het in de praktijk heel wat meer jobs;
  • voor de publieke dagverzorgingscentra gaat het over 6,5 VTE, verspreid over 7 werkgevers.
 
De totale maatregel vormt een besparing van 10 miljoen euro, waarvan 3,25 miljoen op kap van de lokale besturen.
 
Ondanks het feit dat de Vlaamse Regering het belfortprincipe in haar regeerakkoord heeft opgenomen, is hierover geen enkel voorafgaandelijk overleg gebeurd. In een schrijven naar de minister werden concrete details gevraagd, maar voorlopig blijft het stil.
 
Deze beslissing is toch enigszins bevreemdend op een moment dat volop wordt ingezet op de activering van laaggeschoolden en andere kansengroepen. Bovendien kan hierdoor ook de dienstverlening van verschillende gemeenten in het gedrang komen.
 
We durven dan ook samen met VIVO (het paritair beheerde vormingsfonds voor de Vlaamse social profit waar ook VVSG, ACOD-LRB en ACV-Openbare Diensten mee aan tafel zitten) te hopen dat de minister op deze intentie terugkomt.
 
 

Oudere nieuwsberichten

Nieuwsbrief

 

Eerstvolgende activiteit

Leuven, Integer handelen : training in morele oordeelsvorming

19 jan

Deze training maakt deelnemers vertrouwd met een instrument dat hen in staat stelt om – zelfstandig of in gesprek met anderen – het juiste antwoord te vinden op lastige morele vragen. Persoonlijke overtuigingen of sociale normen kunnen in zichzelf niet de maatstaf zijn, en wetten of regels geven niet altijd uitsluitsel. Hoe neemt u in uw bestuur dan wel moeilijke beslissingen? 
Deelnemers die de methodiek vooral toegepast willen zien op vraagstukken die te maken hebben diversiteit en migratie kunnen terecht in de hierna vermelde opleiding.