Foto folder Opl hallo is dit discriminatie 2017
(pdf, 572 KB)

2016: nooit eerder klopten zoveel mensen aan bij Unia voor vermoedelijke discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Lees meer.

Maak u sterk tegen discriminatie en participeer aan ons opleidingsaanbod!

Diversicity organiseert samen met de steun van Unia een gratis opleiding voor leidinggevenden en geïnteresseerde medewerkers die geconfronteerd worden met racistische of discriminerende vragen en uitspraken.

Onze nieuwsberichten

26/10 Vlaams minister Muyters schrapt 800 banen voor laaggeschoolden in de buitenschoolse kinderopvang en de ouderenzorg

In het kader van de begrotingsopmaak 2017 neemt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zich voor om de financiering van ruim 800 banen in de social profit te schrappen. Het gaat over jobs voor laaggeschoolden, de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Ook heel wat lokale besturen maken gebruik van deze maatregel:

  • voor de publieke buitenschoolse kinderopvang gaat over 86,5 VTE.  Aangezien het vooral om deeltijdse contracten gaat, betreft het in de praktijk heel wat meer jobs;
  • voor de publieke dagverzorgingscentra gaat het over 6,5 VTE, verspreid over 7 werkgevers.
 
De totale maatregel vormt een besparing van 10 miljoen euro, waarvan 3,25 miljoen op kap van de lokale besturen.
 
Ondanks het feit dat de Vlaamse Regering het belfortprincipe in haar regeerakkoord heeft opgenomen, is hierover geen enkel voorafgaandelijk overleg gebeurd. In een schrijven naar de minister werden concrete details gevraagd, maar voorlopig blijft het stil.
 
Deze beslissing is toch enigszins bevreemdend op een moment dat volop wordt ingezet op de activering van laaggeschoolden en andere kansengroepen. Bovendien kan hierdoor ook de dienstverlening van verschillende gemeenten in het gedrang komen.
 
We durven dan ook samen met VIVO (het paritair beheerde vormingsfonds voor de Vlaamse social profit waar ook VVSG, ACOD-LRB en ACV-Openbare Diensten mee aan tafel zitten) te hopen dat de minister op deze intentie terugkomt.
 
 

Oudere nieuwsberichten

Nieuwsbrief

 

Eerstvolgende activiteit

Harelbeke, Opleiding: Hoe geef ik, als ploegbaas, leiding aan mijn team?

19 april

Deze opleiding is bedoeld voor ploegbazen die eens stil willen staan bij hun rol als leidinggevende.

De focus wordt gelegd op verschillende aspecten van leidinggeven:

  • het instructies geven
  • het coachen
  • het betrekken van medewerkers