Duaal Leren breidt uit!

Nieuwe opleiding: Duaal Kinderbegeleider - Duaal Zorgkundige

Nieuwe mogelijkheden voor lokale besturen binnen de opleiding duaal kinderbegeleider.

Publieke woonzorgcentra en diensten voor gezinszorg die jongeren de nodige werkervaring willen laten opdoen. De opleiding zorgkundige duaal wordt volgend jaar opnieuw ingericht door 7 scholen in Vlaanderen.

Lees meer

 

Onze nieuwsberichten

26/10 Vlaams minister Muyters schrapt 800 banen voor laaggeschoolden in de buitenschoolse kinderopvang en de ouderenzorg

In het kader van de begrotingsopmaak 2017 neemt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zich voor om de financiering van ruim 800 banen in de social profit te schrappen. Het gaat over jobs voor laaggeschoolden, de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Ook heel wat lokale besturen maken gebruik van deze maatregel:

  • voor de publieke buitenschoolse kinderopvang gaat over 86,5 VTE.  Aangezien het vooral om deeltijdse contracten gaat, betreft het in de praktijk heel wat meer jobs;
  • voor de publieke dagverzorgingscentra gaat het over 6,5 VTE, verspreid over 7 werkgevers.
 
De totale maatregel vormt een besparing van 10 miljoen euro, waarvan 3,25 miljoen op kap van de lokale besturen.
 
Ondanks het feit dat de Vlaamse Regering het belfortprincipe in haar regeerakkoord heeft opgenomen, is hierover geen enkel voorafgaandelijk overleg gebeurd. In een schrijven naar de minister werden concrete details gevraagd, maar voorlopig blijft het stil.
 
Deze beslissing is toch enigszins bevreemdend op een moment dat volop wordt ingezet op de activering van laaggeschoolden en andere kansengroepen. Bovendien kan hierdoor ook de dienstverlening van verschillende gemeenten in het gedrang komen.
 
We durven dan ook samen met VIVO (het paritair beheerde vormingsfonds voor de Vlaamse social profit waar ook VVSG, ACOD-LRB en ACV-Openbare Diensten mee aan tafel zitten) te hopen dat de minister op deze intentie terugkomt.
 
 

Oudere nieuwsberichten

Nieuwsbrief

 

Eerstvolgende activiteit

Roeselare, Opleiding: Verhoog je veerkracht. Jezelf wapenen tegen Burn-out

07 nov

De opleiding heeft tot doel om medewerkers te informeren over hoe zij meer veerkracht en weerbaarheid kunnen ontwikkelen om op die manier de kans op burn-out te verminderen.

Zelfzorg als antwoord op burn-out.