Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Vormingsfonds

1. Vormingsfonds voor Kinderopvang, Thuiszorg en Ouderenzorg

 • Met een deel van het uit het VIA4-akkoord beschikbaar budget voor Vorming, Training en Opleiding is een Vormingsfonds Kinderopvang en Thuiszorg opgericht. Kinderopvang voorzieningen, diensten gezinszorg en poetsdiensten, georganiseerd door een lokaal bestuur krijgen sinds 2015 via dit Vormingsfonds een aantal gratis bijscholingen.
 • Nieuw in 2021: het vormingsfonds Ouderenzorg dat zich richt op het personeel van woonzorgcentra (WZC), dagverzorgingscentra (DVC) en groep van Assistentiewoningen (GAW).
 • Deze bijscholingen worden ter plaatse (of online) georganiseerd. Het recht op deze gratis bijscholingen is berekend op het totaal aantal medewerkers dat is tewerkgesteld in de kinderopvang, de gezinszorg/poetsdienst, WZC, DVC of GAW.
 • Voor deze zesde editie van het Vormingsfonds is gekozen voor een tweejarig aanbod. De besturen zullen dus zowel in 2021 als in 2022 vormingen kunnen boeken uit dit aanbod. Boeken kan vanaf 5 oktober 2020 tot 30 juni 2022 (vormingen in te plannen tot eind 2022).
 • Ontdek het aanbod op www.aanbodvormingsfonds.com

2. Vormingsfonds voor Dienstencheque-ondernemingen.

 • Naast de bestaande vormingsfondsen Kinderopvang, Thuiszorg, Ouderenzorg en Focus op Talent richt Diverscity een vormingsfonds Dienstencheque-ondernemingen op ter bevordering van de werkbaarheid bij dienstencheque-ondernemingen van overheidswege.
 • Met dit Vormingsfonds krijgen dienstencheque-ondernemingen (met minsten 9 arbeidsplaatsen) recht op gratis bijscholingen, ter plaatse in de eigen dienst of via een online opleiding. Dit recht wordt toegekend in verhouding tot het aantal VTE tewerkgesteld met dienstencheques.
 • Voor deze eerste editie van het Vormingsfonds is gekozen voor een tweejarig aanbod. De besturen zullen dus zowel in 2021 als in 2022 vormingen kunnen boeken uit dit aanbod. Boeken kan vanaf 1 oktober 2021 tot 30 juni 2022 (vormingen in te plannen tot eind 2022).
 • Ontdek het aanbod op www.aanbodvormingsfonds.com/dienstencheque

3. Het vormingsfonds Focus op talent voor lokale besturen

 • De vormingen uit het open aanbod van Diverscity worden sinds 2019 ook aangeboden als in house vormingen in het vormingsfonds ‘Focus op talent’. Op deze manier is het mogelijk een opleiding op maat te organiseren binnen je eigen organisatie. De opleiding wordt dan inhoudelijk aangepast voor het bedoelde doelpubliek.
 • Deze vorming wordt bij jullie in-house aangeboden en is voor alle medewerkers binnen het lokaal bestuur (beperkt zich niet tot de diensten thuiszorg/ kinderopvang).
 • In 2021 en 2022 heeft elk bestuur recht op totaal 2 vormingen (1 vorming per jaar) uit het vormingsfonds ‘Focus op talent’ aan het voordeeltarief van €1000. De vormingen kosten in werkelijkheid meer dan €1000, maar dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid worden alle kosten boven €1000 gedragen door het vormingsfonds.
 • Voor deze tweede editie van het Vormingsfonds Focus op Talent is gekozen voor een tweejarig aanbod. De besturen zullen dus zowel in 2021 als in 2022 vormingen kunnen boeken uit dit aanbod. Boeken kan vanaf 5 oktober 2020 tot 30 juni 2022 (vormingen in te plannen tot eind 2022).
 • Ontdek het aanbod op www.aanbodvormingsfonds.com

Voor meer informatie en boeken van vormingen kun je terecht op de vormingsaanbod website.

Meer info? www.aanbodvormingsfonds.com of vormingsfonds@diverscity.be, 02/2115518 (van ma tot do)

Problemen met boeken? Lees zeker de handleiding, of check de FAQ's!