Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Missie

Als sectorconsulenten willen we lokale besturen ondersteunen op beide vlakken en samen met hen werken aan een kwalitatief en sociaal personeelsbeleid.

Medewerkers verwachten van hun werkgever een kwalitatief sterk personeelsbeleid. Een sterk personeelsbeleid geeft ook ruimte aan diversiteit, hanteert verschillen bewust en zet ze in ten voordele van werknemer en werkgever. Anderzijds vervullen lokale besturen een sociale rol. Lokale besturen kunnen als werkgever investeren in kansengroepen. Het verzoenen van het 'goede werkgeverschap' met de 'voorbeeldfunctie' vraagt een soms moeilijke evenwichtsoefening.

Regionale overlegtafels
Met de regionale overlegtafels bieden we de lokale besturen een platform aan om zich te laten inspireren, te netwerken en goede praktijken te delen. Per provincie licht het gastbestuur, een luik van haar personeelsbeleid toe. Daarnaast is er plaats voor duiding bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op vlak van wetgeving of relevante HR-tools. We richten ons in eerste instantie tot medewerkers van de personeelsdienst. Afhankelijk van de focus kunnen ook (eerste)lijnmanagers en secretarissen tot de doelgroep behoren.

Vormen en opleiden
Na een gerichte vorming beschikt het lokale bestuur over een resultaat waarmee het onmiddellijk aan de slag kan. Door meer vraag gestuurd te werken neemt de relevantie van het aanbod toe en kunnen we de vormingen geografisch gerichter plannen.

Ondersteunen van innovatie
Diverscity ondersteunt lokale besturen bij de uitwerking van innovatieve projecten die bijdragen tot een andere werkorganisatie. De resultaten verspreiden we achteraf via onze regionale overlegtafels. Ontwikkelde instrumenten nemen we op in het vormingsaanbod.

Wat doen we niet?
Momenteel bestaat er geen sectorfonds lokale besturen, wij kunnen dus geen financiële ondersteuning aan besturen geven (behalve voor de VIA-sectoren langs de GSD-V). We maken u wel wegwijs in de bestaande subsidiekanalen. Gelet op onze beperkte personeelssterkte bieden wij ook geen individuele consultancy aan besturen aan. Wel zoeken we samen met u hoe we ondersteuning kunnen bieden.

Door de gekozen cookie-voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als marketing cookies ingeschakeld zijn.


Diverscity ontwikkelt
HR-instrumenten op maat van lokale besturen

Diverscity inspireert
door goede praktijken te verzamelen en te verspreiden

Diverscity adviseert
als informatiepunt en helpdesk bij de uitbouw van een HR-beleid

Diverscity vormt via gerichte opleiding over HR-thema’s

Diverscity ondersteunt door regionale en thematische overlegtafels te organiseren

Diverscity verbindt via een platform om te netwerken en praktijken uit te wisselen

Diverscity waakt over de belangen van de lokale besturen als sector

Welkom

Diverscity.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies wordt informatie over uw bezoek verzameld en geanalyseerd. Genieten van een optimale ervaring? Bevestig met Alle cookies toestaan. Of stel je voorkeuren in en bepaal welke informatie je met ons deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien je de cookies ervan aanvaardt.

Voorkeuren

Soorten cookies: