Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid
Home  >  Thema's

Duaal leren

Wat is Duaal leren?

Lokale besturen kunnen als werkgever meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk via Duaal Leren, een vernieuwd systeem van werkplekleren voor leerlingen secundair onderwijs.

Duaal Leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren:

  • Minimaal zestig procent van de competenties of meer wordt verworven op de werkvloer
  • De leerling genereert een (economische) meerwaarde
  • De leerling krijgt een vergoeding in functie van zijn rendement

Op korte termijn wordt duaal leren uitgetest en toegepast in arbeidsmarktgerichte richtingen in het (deeltijds) beroeps-en technisch onderwijs en BuSOen Syntra leertijd.

De focus ligt op arbeidsmarktrijpe jongeren (of jongeren die met voorbereidingstraject via het duaal leren hun onderwijskwalificatie kunnen halen).

Aanbod duale opleidingen bij een lokaal bestuur

Lokale besturen kunnen interessante leerwerkplaatsen zijn voor onder meer volgende duale opleidingen:

Financiële ondersteuning

Bied je als publiek kinderopvanginitiatief of thuiszorgdienst een opleidingstraject aan voor leerlingen in het kader van duaal leren, dan kan je een beroep doen op de ondersteuningspremie van Diverscity.

Dankzij de VIA4-middelen kan je een ondersteuningspremie bekomen van €250 per maand/leerling met een maximum van €10.000 op schooljaarbasis (september tot en met juni) voor het opleiden en begeleiden van leerlingen die de duale opleiding kinderbegeleider of zorgkundige volgen. Zowel publieke thuiszorgdiensten als kinderdagverblijven als buitenschoolse kinderopvanginitiatieven komen in aanmerking.
De nodige formulieren en toekenningsvoorwaarden vind je bij formulieren op deze pagina.

Meer info?


​Wens je graag publiciteit te maken voor duaal leren, download dan onze affiche 'Duaal Leren' bij lokale besturen, druk ze af en hang ze op!


Ondersteuning
Laatst toegevoegde documentatie
Vijf strategieën om stagediscriminatie tegen te gaan
Op zoek naar een stage krijgen studenten met een migratieachtergrond vaker een afwijzing dan hun medestudenten. De aanpak van stagediscriminatie staat nog in de kinderschoenen. Gebaseerd op strategieën die werken om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan, ontwikkelde het Nederlandse Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) vijf manieren om stagediscriminatie aan te pakken.
Publicatie
Artikel: Gezinszorg: bekend is bemind
Wie geen kennis heeft gemaakt met gezinszorg, kiest er zelden voor, zegt Lesley Vincent van Vivo, het Vlaams Instituut voor opleiding en vorming in de social profit. VIVO wil samen met partners Zorggezind en Diverscity leerlingen verzorging en zorgkundige en thuis- en bejaardenzorg een realistisch beeld geven van gezinszorg en ze vlot aan een stageplek helpen. In de hoop dat ze op een bepaald moment in hun loopbaan de switch naar thuiszorg maken.Lees het volledige artikel op de site van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Publicatie
Infobrochure opleiding duaal leren grootkeuken voor SCHOOLJAAR 2021-2022
Deze infobrochure opleiding duaal 'grootkeuken en catering' en 'grootkeukenkok' richt zich op woonzorgcentra, sociale restaurants en lokale dienstencentra die leerwerkplaats willen worden voor een duale studierichting.
Publicatie