Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Kwalificerende trajecten

© VVSG

Reeds meerdere jaren voorziet Diverscity de mogelijkheid aan medewerkers van lokale besturen om een kwalificerend opleidingstraject te volgen tot begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang of verzorgende/zorgkundige. Dit is mogelijk dankzij de afspraken in het VIA4-akkoord en VIA6-akkoord.

Terugbetaling voor de werkgever

Tijdens de opleiding kan de werkgever je vervangen. Hij krijgt hiervoor een financiële vergoeding (via een forfaitair uurloon).

Praktisch

Info kandidaatstelling

Gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt en de vele ontbrekende handen in de zorgsector hebben we dit jaar 135 medewerkers uit lokale besturen (naast bijna 100 medewerkers in 2021) de kans gegeven om een kwalificerend traject te volgen wat veel meer is dan initieel voorzien. Hierdoor zullen in februari 2023 en voorlopig ook in september 2023 geen nieuwe trajecten opstarten via Diverscity.

Momenteel worden wel de voorbereidingen getroffen voor nieuwe instroomprojecten die georganiseerd worden door het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector. De concrete modaliteiten zullen in de loop van de komende weken of maanden duidelijk worden, maar geïnspireerd zijn op het reeds bestaande opleidingstraject ‘Vorming 600’ voor verpleegkundigen. De vermoedelijke startdatum voor deze opleiding zorgkundige zal september 2023 zijn.

We beseffen dat veel lokale besturen en medewerkers gehoopt hadden ook in 2023 een kwalificerend opleidingstraject te starten, zeker in tijden waar de vraag naar zorgpersoneel bijzonder acuut is. Intussen onderzoeken we samen met de sociale partners in welke mate de bestaande kwalificerende opleidingen via de CVO’s en de nieuwe opleidingen duaal leren in het volwassenonderwijs op elkaar kunnen afgestemd worden met bijzondere aandacht voor de component werkplekleren. Mogelijks kunnen we op die manier met minder middelen meer trajecten financieren.

Voor de medewerkers die reeds een opleiding zijn gestart, wijzigt er niets. Meer info vind je op onze webpagina.

In afwachting houden we je zeker op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen

Meer info

  • ktrajecten@diverscity.be (voor de lopende trajecten)
  • peter.neirynck@diverscity.be (voor inhoudelijke vragen).


Getuigenis

Mindy Willems was aan de slag als poetsvrouw in de buitenschoolse opvang in Lovendegem en kon zich dankzij de kwalificerende trajecten omscholen tot kinderbegeleider. Lees haar volledige verhaal hier.