Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Ontstaansgeschiedenis

© Diverscity

Sectorconvenant
In 2010 ondertekende de Vlaamse Regering samen met de werkgeversorganisatie VVSG en de drie werknemersorganisaties (ACOD-Lokale en Regionale Besturen, ACV-Openbare Diensten en VSOA- Lokale en Regionale Besturen) een overeenkomst om gezamelijk de actuele knelpunten op de arbeidsmarkt en in het bijzonder deze in de eigen sector aan te pakken.

Via deze convenant sluit de Vlaamse regering een akkoord met onze sector (gemeenten, OCMW’s, intercommunales) om een aantal doelstellingen inzake arbeidsmarkt- en HRM-beleid te realiseren.

Drie thema's staan hierbij centraal
• de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt
• opleidings- en competentiebeleid
• diversiteit

VIA4-akkoord
Daarnaast ondertekende de Vlaamse Regering met de werkgeversorganisatie VVSG en de drie werknemersorganisaties (ACOD-Lokale en Regionale Besturen, ACV-Openbare Diensten en VSOA-Lokale en Regionale Besturen) het VIA4-akkoord (het Vierde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de socialprofit en non-profitsector - luik publieke sector en uitvoering VIA3). Met dit akkoord kan Diverscity vorming, training en opleiding voorzien in deze sectoren. Deze zijn momenteel toegespitst op kinderopvang, thuiszorg en ouderenzorg.

Welkom

Diverscity.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies wordt informatie over uw bezoek verzameld en geanalyseerd. Genieten van een optimale ervaring? Bevestig met Alle cookies toestaan. Of stel je voorkeuren in en bepaal welke informatie je met ons deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien je de cookies ervan aanvaardt.

Voorkeuren

Soorten cookies: