Ondersteuning

We willen als Diverscity samen met de lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid en één van de manieren waarop we dat doen is sterk investeren in ons ondersteuningsaanbod. Zo organiseren we gerichte opleidingen in groep, opleidingen die je zelf op de werklvloer kunt organiseren, opleidingen op maat, studiedagen, overlegmomenten, werktafels en congressen.