Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

24 november 2023
Individualiseren activiteitenlijst in de studierichting Basiszorg en ondersteuning

In afwachting van een grotere hervorming van de regelgeving met betrekking tot het uitvoeren van verpleegkundige activiteiten door de verschillende gezondheidszorgberoepen, is in overleg tussen de onderwijsverstrekkers GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen enerzijds en VIVO, Diverscity, Zorgnet-Icuro en het Vlaams Welzijnsverbond anderzijds afgesproken dat er op individueel niveau extra activiteiten kunnen toegevoegd worden aan de stage-activiteitenlijst die een leerling op stage kan inoefenen wanneer de leerling daarvoor klaar wordt geacht.

Voor meer informatie over het individualiseren van de activiteitenlijst kan je terecht op deze pagina.

Welkom

Diverscity.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies wordt informatie over uw bezoek verzameld en geanalyseerd. Genieten van een optimale ervaring? Bevestig met Alle cookies toestaan. Of stel je voorkeuren in en bepaal welke informatie je met ons deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien je de cookies ervan aanvaardt.

Voorkeuren

Soorten cookies: