Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

31 mei 2022
Opleiding tot integriteitscoördinator

Aandacht voor integriteit is niet meer weg te denken uit het hedendaagse lokaal bestuur. Veel organisaties hebben de afgelopen jaren stappen gezet op het gebied van integriteit en deontologie. Tegelijkertijd ontbreekt het binnen de meeste organisaties nog aan een overkoepelende visie en helder beleidsplannen. Mede vanwege door nieuwe eisen van de wetgever en de steeds meer kritische burger groeit de behoefte aan een intern geborgd, structurele aanpak. Een coördinerend functionaris die ervoor zorgt dat de opbouw van het integriteitsysteem deskundig, volgens de best mogelijke inzichten en duurzaam worden uitgevoerd is in die context onmisbaar. De integriteitscoördinator is de specialist die het bestuur, directie en management met raad en daad terzijde staat, zorgt voor de ontwikkeling, invoering en onderhoud van het integriteitssysteem.

De opleiding tot coördinator integriteit bereidt de deelnemer voor op deze complexe taak. Heb je interesse? Dan verwijzen we je graag door naar deze website over de opleiding tot integriteitscoördinator.