Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

16 mei 2024
Positieve resultaten voor lokale besturen in discriminatieonderzoek

In 2023 voerde Diverscity, op verzoek van zowel de voormalige Vlaamse Minister van Werk Hilde Crevits als de huidige minister Jo Brouns, een sectorbreed discriminatieonderzoek uit. Dat onderzoek spitste zich toe op de eerste fase van het aanwervingsproces bij lokale overheden: de CV-screening. Het hoofddoel was om te achterhalen of er sprake was van discriminatie op basis van leeftijd, etniciteit, of een medische achtergrond, zowel fysiek als mentaal.

Resultaten

Het onderzoek toonde aan dat er geen aanwijzingen waren voor ongelijke behandeling van kandidaten op basis van etniciteit ten opzichte van Vlaamse kandidaten. Ook bleek er geen verschil in behandeling te zijn tussen oudere en jongere sollicitanten. Wat betreft kandidaten met een medische voorgeschiedenis waren er evenmin aanwijzingen voor discriminatie. Desondanks werden enkele indicaties gevonden die wijzen op mogelijke discriminatie van kandidaten met een voorgeschiedenis van depressie, hoewel er geen hard bewijs voor is gevonden.

Sectoraal actieplan tegen discriminatie

Diversiteit, inclusie en anti-discriminatie blijven belangrijke aandachtspunten. We zullen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om een sectoraal actieplan te ontwikkelen dat lokale overheden zal ondersteunen bij het tegengaan en voorkomen van mogelijke discriminatie. We zijn vastbesloten om lokale overheden te helpen bij het creëren van een meer inclusief wervings- en selectieproces, met speciale aandacht voor het uitbannen van onbewuste uitsluitingsmechanismen. Bovendien zullen we lokale overheden ondersteunen bij het bevorderen van inclusie op de werkvloer, met als doel het behouden en stimuleren van de doorstroom van werknemers.

Meer weten?

Diverscity organiseert op 13 juni een studiedag over het aantrekken en behouden van talent. Tijdens deze dag zullen we dieper ingaan op de resultaten van het sectorale onderzoek en uitvoerig spreken over het aantrekken en behouden van talent voor de toekomst. Ook zullen we het belang benadrukken van een inclusief onboardingproces om nieuwe medewerkers te behouden. We behandelen tools en tips voor een objectiever rekruteringsproces en faciliteren de uitwisseling van goede praktijken.

Welkom

Diverscity.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies wordt informatie over uw bezoek verzameld en geanalyseerd. Genieten van een optimale ervaring? Bevestig met Alle cookies toestaan. Of stel je voorkeuren in en bepaal welke informatie je met ons deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien je de cookies ervan aanvaardt.

Voorkeuren

Soorten cookies: