WZC Zuiderlicht werkt volgens de principes van IAO

Praktijkvoorbeeld

Woonzorgcentrum Zuiderlicht van OCMW Gent (Mariakerke) werkt volgens de principes van IAO (IAO = innovatieve arbeidsorganisatie). Bewoners worden gestimuleerd om autonomie over zichtzelf op te nemen met aandacht voor eigen keuze's (vraaggestuurde zorg).

Zuiderlicht slaagt er door hun innovatieve arbeidsorganisatie in extra tijd vrij te maken voor bewoners zonder extra personeel.

Ze gingen aan de slag met een nieuw concept: ‘Organiseer samen de werkdruk weg’!

  • Horizontale organisatie
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Bewonersinspraak
  • Teamspirit
  • Loslaten

Het resultaat: minder werkdruk en meer tijd voor de bewoners.