Home  >  Thema's  >  Publicaties

Generieke gids 'veilig aan het werk'

Publicatie

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid hebben een generieke gids uitgewerkt om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

De gids biedt richtlijnen aan sectoren en werkgevers die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige herneming van de activiteiten. Sectoren en werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en zelf reeds maatregelen hebben genomen, kunnen de gids gebruiken als inspiratiebron.

De generieke gids is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.