Home  >  Thema's  >  Instrumenten

Klare taal rendeert

Instrument

Een platformwebsite met achtergrondinformatie en advies over het taalgebruik op de werkvloer, in de opleiding en in het contact met klanten.

In de opleiding: hulp met alle vragen over taalbeleid in de beroepsgerichte centra.

Op het werk: antwoorden op vragen over taalbeleid in je bedrijf.

In het contact met klanten: advies over het wegnemen van taaldrempels in de communicatie met klanten.

Een gezamenlijk project van Agentschap Integratie en Inburgering, In-Gent, Atlas en Huis van het Nederlands Brussel.

www.klaretaalrendeert.be