Deontologische code Stad Lier

Praktijkvoorbeeld

De gedragscode voor de stadsorganisatie van Lier.

Stad Lier wil alle personeelsleden een duidelijke leidraad geven om met de organisatie mee te evolueren naar een sterke en dynamische organisatie, zodat ze de huidige en toekomstige uitdagingen met succes kunnen aangaan. Daarom hebben ze hun visie weergegeven in een gemeenschappelijke gedragscode, die hun koers en hun toekomst mee zal bepalen.