Home  >  Thema's  >  Rapporten

Rapport 'Digistress' in de publieke sector

Rapport

Een blik op hoe Vlaamse werknemers in de publieke sector digitale stress ervaren. Dit onderzoeksproject loopt van september 2017 tot augustus 2019 en wordt gefinancierd door de Arteveldehogeschool Gent.

Het voorliggende onderzoeksrapport richt zich dan ook op digitale stress bij Vlaamse werknemers die werkzaam zijn in de publieke sector. Er is empirisch nagegaan in welke mate deze doelgroep digitale stress ervaart en welke soorten digitale stress er kunnen worden geïdentificeerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van verkennende interviews met werkveld- en ervaringsdeskundigen en daarna van een grootschalig surveyonderzoek bij Vlaamse werknemers in de publieke sector.

De resultaten in dit rapport vormen de output van een eerste onderzoeksjaar binnen het tweejarige praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject rond digitale stress met als titel: “24/7: het meten van en tools tegen digitale stress bij Vlaamse werknemers in de publieke sector”.