Diversiteitsbeleid Stad Mechelen: wat doen stad en politie als werkgever?

Praktijkvoorbeeld

Lees meer over hoe Stad Mechelen en de lokale politie Mechelen-Willebroek als werkgever werk maken van een diversiteitsbeleid.

Stad Mechelen werkt aan een personeelsbeleid dat zich kenmerkt door een positieve attitude ten aanzien van diversiteit. Ze werken maximaal onnodige drempels weg in de werving- en selectieprocedures. Zo experimenteren ze met nieuwe selectieprocedures zoals speeddating, open sollicitatie of videoboodschap. Waar het kan, laten ze de diplomavereisten los en kijken ze naar extern verworven competenties (EVC). Daarnaast maakt Stad Mechelen in 2020 werk van een intern traject rond het samenleven in verbinding: om het intern draagvlak voor diversiteit verder te versterken en een inclusieve mindset verder uit te rollen binnen de organisatie. Zo bijvoorbeeld volgden medewerkers van de stad en lokale politie in februari een training van Kazerne Dossin rond omgaan met de dynamieken van polarisatie. Meer informatie over de aanpak van Stad Mechelen vind je op hun website.

Binnen de politie werd eind 2017 een diversiteitsmanager aangesteld om werk te maken van meer diversiteit in het korps. Stad en politie slaan de handen in elkaar wat betreft het intern diversiteitsbeleid. 'The Force Mechelen' was een grootschalige communicatiecampagne en een intensieve samenwerking tussen de lokale politie Mechelen-Willebroek en de afdeling Marketing & Communicatie van Stad Mechelen, opgestart in 2017-2018. De doelstelling van deze campagne? Meer (etnisch-culturele) diversiteit binnen trekken in het politiekorps door het rekruteringsproces en de werking van de politie meer kenbaar te maken bij voornamelijk jongeren met een migratieachtergrond. Meer informatie vind je op de website van ‘The Force Mechelen’ en de website van Stad Mechelen.

Deze initiatieven kaderen binnen het ruimere initiatief Samen tegen racisme van Stad Mechelen.