Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

18 oktober 2022
Re-integratietraject 2.0

Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers, dat deel uitmaakt van de Codex over het Welzijn op het Werk, is op verschillende punten ingrijpend gewijzigd. 

Op 3 oktober organiseerde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg een webinar over de nieuwe regels voor re-integratie op het werk na ziekte of ongeval. Heb je dit gemist? 

De belangrijkste aanpassingen kan je tevens hier terugvinden.

Wil je zelf werken aan een re-integratiebeleid binnen jouw lokaal bestuur?Schrijf je dan in voor de opleiding 'Re-integratie van medewerkers: van beleid naar praktijk op 1 dag