Coronacrisis

De impact van de coronacrisis op de werkvloer is en blijft enorm. Lokale besturen dienen het werk te reorganiseren, geven meer dan ooit leiding vanop afstand en worden geconfronteerd met morele vraagstukken in het licht van de crisis.


Het belang van digitale geletterdheid & e-inclusie wordt nog maar eens duidelijk bij het versneld uitrollen van telewerk, het online volgen van vormingen en het online voeren van selectiegesprekken.


Tijdens deze crisis is de (zelf)zorg voor medewerkers cruciaal: veiligheid op het werk, preventie en, niet in het minst, het psychosociaal welzijn. Medewerkers botsen op stress en onzekerheid, zowel op het werk als privé. Het thuiswerken in aanwezigheid van kinderen is niet steeds evident voor ouders. Vooral medewerkers in zorgberoepen worden fysiek en mentaal sterk bevraagd tijdens deze crisis.

Laatst toegevoegde documentatie
Praktijkvoorbeeld Diest: lokale besturen in de frontlinie van de coronacrisis
Myriam Parys is Algemeen Directeur van de gemeente en het OCMW van Diest. Vanuit die functie maakte ze de omschakeling van het normale leven naar de lock-down fase van op de eerste rij mee. In haar longread belicht ze de, tot nu toe onderbelichte, rol van lokale besturen in het crisismanagement van de coronacrisis met Diest als praktijkcase.
Praktijkvoorbeeld
Corona-exitstrategie: praktijkvoorbeelden van lokale transitieplannen
Op de website van de VVSG, onder het thema personeel & organisatie, kan je informatie vinden over de corona-exitstrategie. Je vindt er antwoorden op de vraag hoe lokale besturen de dienstverlening veilig kunnen heropstarten.Op de website vind je heel wat ondersteunend materiaal, zoals voorbeelden van lokale transitieplannen en andere documenten die als inspiratiebron kunnen dienen (met dank aan de besturen die ze ter beschikking stellen).Tevens vind je er een actueel overzicht van de meest relevante juridische informatie inzake personeelsbeleid n.a.v. de coronacrisis.
Praktijkvoorbeeld
www.telewerken.be
In de digitale Telewerk Toolbox kan je terecht voor webinars, tips & tricks, getuigenissen, documenten… m.b.t. telewerken. Deze toolbox is een initiatief van Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer.www.telewerken.be
Externe ondersteuning