Home  >  Thema's  >  Publicaties

Kennis en ervaring borgen

Publicatie

Praktische fiche die uitlegt hoe je kennis en evaring vast kunt te houden binnen je organisatie. (Diversity Remix)

Zoals bij vele items het geval is, bestaan ook hier veel omschrijvingen en definities van het begrip. We kunnen ken- nisborging best omschrijven als: ‘kennis vasthouden en beschikbaar stellen voor hergebruik zodat producten en/of diensten voortdurend kunnen worden aangeboden op een hoog kwaliteitsniveau‘. Naast het in kaart brengen van kennis wanneer ervaren medewerkers na een lange loopbaan de onderneming verlaten, dient dit ook te gebeuren bij interne rotatie en bij de exit van jonge medewerkers die cruciale kennis hebben. Kennis kan je omschrijven als het geheel van informatie, ervaring en vaardigheden.