Home  >  Thema's  >  Formulieren

Formulier C144B - spontane aangifte terugbetaling aan RVA

Formulier

Kinderopvanginitiatieven die wensen gebruik te maken van de compenserende maatregelen van de Vlaamse overheid moeten hun medewerkers in dienst en ter beschikking houden. In dat geval kan er geen gebruik gemaakt worden van andere tegemoetkomingen van de Vlaamse of federale overheid, zoals bv. tijdelijke werkloosheid. Dit geldt ook voor de leerlingen duaal leren die in dienst zijn.

Indien er toch gebruik werd gemaakt van tijdelijke werkloosheid en de dienst in kwestie toch liever de Vlaamse compensatiesubsidie ontvangt, dan moet dit aan de RVA gemeld wordenen zullen de reeds betaalde vergoedingen teruggevorderd worden.

De betrokken medewerkers/ leerlingen duaal leren moeten op eigen initiatief hun uitbetalingsinstelling contacteren om een spontane aangifte te doen waarbij ze de terugbetaling vragen. Hiervoor gebruiken zij een formulier C144B. U kan dit formulier onderaan deze pagina terugvinden.

Dit formulier wordt via de uitbetalingsinstelling ingevuld en naar de RVA gestuurd. De RVA doet vervolgens het nodige voor de terugvordering. De betrokken medewerkers krijgen dan een brief met overschrijvingsformulier.

Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om dit zelf aan te geven. Indien dit niet gebeurt, dan riskeren zij naast een terugvordering ook een sanctie.