Deontologische code Stad en Sociaal Huis Mechelen

Praktijkvoorbeeld

De deontologische code van de Stad en het Sociaal Huis Mechelen is een hulpmiddel om te proberen juist te handelen in situaties waar je zelf soms niet weet wat te doen.

In de code staan vaste voorschriften die heel duidelijk zeggen wat kan of niet kan, maar ook algemene beschouwingen over waarden die belangrijk zijn voor de Stad en het Sociaal Huis. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen om die waarden te hanteren.

Deze deontologische code is gebaseerd op de waarden en normen van de Stad en het Sociaal Huis. Ze geeft aan wat gewenst en niet-gewenst gedrag is binnen de organisatie. De bedoeling is om af en toe na te denken over wat kan of niet kan als werknemer.