Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid
Home  >  Thema's

Welzijn en gezondheid

Gezond werk is werk zonder stress. Te veel werk, te weinig werk, werk dat onder de capaciteiten van uw medewerker ligt, collega’s die niet met elkaar opschieten, onduidelijke regels en afspraken… Medewerkers die zich goed voelen in uw organisatie, zijn minder vatbaar voor stress, burn-out of ziekteverzuim. Een geïntegreerde aanpak rond stress – met aandacht voor voorkomen, beheersen en herstellen – brengt rust en evenwicht in uw organisatie.

Diverscity helpt je op weg, maakt je wegwijs in praktijkvoorbeelden en brengt je in contact met lokale besturen om kennis te delen.

Ondersteuning
Laatst toegevoegde documentatie
Universiteit van Vlaanderen Podcast: Is burn-out een ingebeelde ziekte?
Elke dag vermoeid zijn, een rollercoaster aan emoties beleven en daarbovenop nog eens een hele reeks psychosomatische klachten ervaren... Moet je dan gewoon even vakantie nemen of is er meer aan de hand? Burn-out expert Erik Franck (UAntwerpen) legt je haarfijn uit hoe de vicieuze cirkel die leidt tot burn-out in gang wordt gezet en wat je daaraan kan doen!
Podcast
Parents@Work: toolkit voor een gezinsvriendelijk beleid
Met het Europees project Parents@Work wil het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) in de vorm van een toolkit een praktisch antwoord bieden op de noden van werkgevers om een gezinsvriendelijk beleid uit te bouwen. Concreet ligt de focus op de verschillende fasen van een (gezins)leven waarin, zowel voor vaders als moeders, de combinatie met het werk al eens onder druk kan komen te staan.
Instrument
Projectoproep tot 30 september 2021: vitaal en gezond telewerken
Ook lokale besturen maakten massaal de omslag naar telewerk naar aanleiding van de coronacrisis. Telewerk brengt heel wat voordelen met zich mee - zoals minder woon-werkverkeer en meer flexibiliteit, maar jammer genoeg gaat de shift ook samen met enkele uitdagingen.
Externe ondersteuning