Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Welkom in ons bestuur

Instrument

Tips om het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers te verbeteren.

Een warm onthaal loont. Wanneer nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen in uw bestuur zijn ze sneller productief, gemotiveerder, en minder vaak ziek. De kans dat de nieuweling het bestuur binnen de kortste keren weer verlaat wordt aanzienlijk kleiner. Een nieuwe medewerker die zich thuis voelt is minder geremd om nieuwe inzichten te delen, deze inzichten geven nieuwe zuurstof aan de organisatie. Een efficiënt onthaalbeleid maakt deel uit van een samenhangend én realis- tisch personeelsbeleid.