Home  >  Thema's

Onthaal van nieuwe medewerkers

Een warm onthaal loont. Wanneer nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen in uw bestuur zijn ze sneller productief, gemotiveerder, en minder vaak ziek. De kans dat de nieuwkomer het bestuur binnen de kortste keren weer verlaat wordt aanzienlijk kleiner.

Hoe organiseer je een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers? Hoe maak je een onthaalbrochure op? Hoe organiseer je een onthaaldag? Hoe start je met peter-meterschap op de werkvloer?

Diverscity helpt je op weg, maakt je wegwijs in praktijkvoorbeelden en brengt je in contact met lokale besturen die een onthaalbeleid uitgewerkt hebben.

Wettelijke verplichtingen

  • Het K.B. van 25 april 2007 bepaalt dat de werkgever een document moet opstellen en ondertekenen waaruit blijkt dat aan de nieuwe werknemer de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt met betrekking tot het welzijn op het werk. Dit document kan uitgebreid zijn of beperkt blijven tot een ontvangstbewijs of een onthaalverklaring.
  • Volgens het KB moet enkel de werkgever dit document ondertekenen. Het is echter logisch dat - net zoals bij het arbeidsreglement - ook de werknemer voor ontvangst tekent. De werkgever moet ook een ervaren werknemer aanduiden om de nieuwe werknemer te begeleiden.
  • Het ontbreken van een (ruimer) juridisch kader betekent niet dat een onthaalbeleid daarom minder belangrijk wordt. Na een uitgebreide wervings- en selectieprocedures is het zonde om afbreuk te doen aan deze inspanningen door het ontbreken van een degelijk onthaalbeleid.

Laatst toegevoegde documentatie
Welkom in ons bestuur
Tips om het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers te verbeteren.
Instrument
De onthaalprocedure en de onthaalchecklist
Een onthaalchecklist zorgt ervoor dat je niets vergeet bij het onthaal van een nieuwe medewerker. Deze tool biedt een overzicht van items die belangrijk zijn: vòòr de eerste werkdag, op de eerste werkdag en na 1 week.
Instrument
Hoe een vacature opstellen
Een stappenplan die een leidraad kan zijn bij de opmaak van jouw vacatures.
Instrument