Stad Gent gaat voor meer diversiteit en inclusie in eigen rangen via positieve actie

Praktijkvoorbeeld

Stad Gent kiest voluit voor positieve actie voor personen van buitenlandse herkomst of met een arbeidsbeperking. Dat betekent dat zij bij selecties de voorkeur krijgen op andere gelijkwaardige kandidaten, tot de beoogde instroom bereikt is.

Tegen 2025 wil Stad Gent dat 30% van de nieuwe collega's een buitenlandse herkomst heeft, met expliciete aandacht voor functies op A- en B-niveau. Ten tweede streeft Stad Gent naar in totaal 2% collega's met een arbeidsbeperking.

Naast positieve actie staan er ook heel wat andere initiatieven in het nieuw, uitgebreid meerjarenplan. Zo wil de Stad ook af van het binaire man-vrouwdenken en wil men het hele spectrum aan genderexpressies een plek geven op de werkvloer. Tot slot komen er acties gericht naar alle huidige medewerkers om samen aan de slag te gaan met diversiteit binnen de teams. Stad Gent richt zich op al die doelgroepen maar erkent tegelijk het principe van intersectionaliteit: veel mensen behoren tot verschillende doelgroepen.

Meer weten over de plannen van Stad Gent? Lees meer op hun website of download hieronder het Strategisch kader voor een divers en inclusief personeelsbeleid 2021-2025.