Non-discriminatiecode

Je kan als werkgever een non-discriminatiecode invoeren als basis voor een divers personeelsbeleid. Deze non-discriminatiecode maakt diversiteit bespreekbaar. De werkgever heeft zo een middel om in te gaan tegen elk gedrag, elke houding en elke uitspraak die discriminerend van aard is. De code is zowel gericht op de relaties tussen personeelsleden onderling als tussen personeel en derden.

Diverscity ontwikkelde in 2007 een handleiding die je op weg helpt bij het ontwikkelen en invoeren van een non-discriminatiecode binnen jouw lokaal bestuur. Deze handleiding werd in 2019 volledig herwerkt.

De handleiding bevat concrete tips zoals een stappenplan voor de opmaak van een non-discriminatiecode, een voorbeeldcode, ontwerpen van raadsbesluiten… Je kan de handleiding hier downloaden.

Heel wat lokale besturen voerden reeds een non-discriminatiecode of -clausule in. Heeft jouw bestuur een non-discriminatiecode? Of heeft jouw bestuur een non-discriminatieclausule opgenomen in het arbeidsreglement? Of een verwijzing in de deontologische code?

Vul dan jouw lokaal bestuur aan op onze interactieve kaart!

Met vragen omtrent onze interactieve kaart kan je steeds terecht bij info@diverscity.be.


Ondersteuning
Laatst toegevoegde documentatie
Ethische code: ‘Bouwen aan ethiek’
Wanneer mensen samenwerken gaat het helaas niet altijd goed: afspraken worden niet nageleefd, oneerlijke concurrentie verstoort goede werkrelaties, mensen kennen elkaar niet of een gebrek aan respect bemoeilijkt een vlotte en professionele sfeer tijdens het verloop van een project.Ook bedrijven ondervinden dat de samenleving complexer is geworden en ervaren de nood meer transparante afspraken te maken en te formaliseren in een code of een charter. Zowel intern als naar de buitenwereld toe kan een duidelijk handelingskader de dagelijkse omgang met elkaar vlotter laten verlopen. Vandaar: de ethische code infra.
Publicatie
Een non-discriminatiecode? Diverscity ontwikkelde een handleiding en interactieve kaart!
Diverscity ontwikkelde in 2007 een handleiding die je op weg helpt bij het ontwikkelen en invoeren van een non-discriminatiecode binnen jouw lokaal bestuur. Deze handleiding werd in 2019 volledig herwerkt.
Publicatie