Praktijkvoorbeelden

Deontologische code Stad en OCMW Gent
Deze deontologische code geldt voor alle medewerkers in dienst van de Stad Gent en het OCMW Gent. De deontologische code is openbaar en raadpleegbaar via de website van Stad Gent.
Praktijkvoorbeeld
Deontologische code Lier
De gedragscode voor de stadsorganisatie Lier. Hiermee wil Lier alle personeelsleden een duidelijke leidraad geven om met de organisatie mee te evolueren naar een sterke en dynamische organisatie, zodat ze de huidige en toekomstige uitdagingen met succes kunnen aangaan. Daarom hebben ze hun visie weergegeven in een gemeenschappelijke gedragscode, die hun koers en hun toekomst mee zal bepalen.
Praktijkvoorbeeld
Visualisatie deontologische code door OCMW Meise
Praktijkvoorbeeld
Deontologische code Stad en Sociaal Huis Mechelen
De deontologische code van de stad en het Sociaal Huis is een hulpmiddel om te proberen juist te handelen in situaties waar je zelf soms niet weet wat te doen. In de code staan vaste voorschriften die heel duidelijk zeggen wat kan of niet kan, maar ook algemene beschouwingen over waarden die belangrijk zijn voor de stad en het Sociaal Huis. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen om die waarden te hanteren.Deze deontologische code is gebaseerd op de waarden en normen van de stad en het Sociaal Huis. Ze geeft aan wat gewenst en niet-gewenst gedrag is binnen de organisatie. De bedoeling is om af en toe na te denken over wat kan of niet kan als werknemer.
Praktijkvoorbeeld