Hoe stelt de sportdienst van Stad Brugge zijn deontologische code scherp?

Praktijkvoorbeeld

Uit een zelfevaluatie van de stedelijke organisatie in Stad Brugge kwam het risico op integriteitsschendingen en belangenconflicten als hoge prioriteit naar voren. De stad werkte daarom via een NENO-project - Naar Een Nieuwe Organisatie - aan een nieuwe deontologische code.

Een overkoepelende werkgroep vernieuwde de algemene code, om deze vervolgens door alle diensten apart te laten vertalen voor hun particuliere werking. Voor de sportdienst werd deze oefening uitgevoerd via het wekelijks teamoverleg. De resultaten werden verduidelijkt bij alle toezichthouders in de sporthallen door de ploegbaas.

Lees op de website van de Vlaamse Overheid meer over deze goede praktijk. De deontologische code kan je hieronder downloaden.