Deontologische Code

Steeds meer Vlaamse steden en gemeenten maken structureel werk van integriteit in hun ambtelijke organisatie. De afgelopen twintig jaar is er internationaal veel kennis opgedaan over het structureel waarborgen van de integriteit van de overheid. Er bestaat nu een helder idee over wat er in een overheidsorganisatie minimaal aan infrastructuur aanwezig moet zijn, dankzij verschillende opleidingen, tools en de kennis van onze sectorconsulenten proberen wij deze informatie tot bij de lokale besturen te brengen.

  • Welke waarden staan er in mijn functie op het spel?
  • Welke principes hanteer ik wanneer ik denk aan respect, rechtvaardigheid en open communicatie in het omgaan met burgers, collega's, medewerkers en directie?
  • Wat gebeurt er wanneer ik meen onterecht bejegend te worden terwijl het deontologische kader mij oplegt met respect en afstand te reageren?
Ondersteuning
Laatst toegevoegde documentatie
7 dingen die onze antidiscriminatiewetgeving verbiedt, uitgelegd in 2 minuten
Bekijk hier de video waarin Unia je uitlegt hoe de antidiscriminatiewetgeving in elkaar steekt. Je kan je droomappartement niet huren omdat je een migratieachtergrond hebt, een café vraagt om je assistentiehond buiten te laten …Wat zegt de wet daarover? In twee minuten ben je mee.
Video
Deontologische code Stad en OCMW Gent
Deze deontologische code geldt voor alle medewerkers in dienst van de Stad Gent en het OCMW Gent. De deontologische code is openbaar en raadpleegbaar via de website van Stad Gent.
Praktijkvoorbeeld
Deontologische code Lier
De gedragscode voor de stadsorganisatie Lier. Hiermee wil Lier alle personeelsleden een duidelijke leidraad geven om met de organisatie mee te evolueren naar een sterke en dynamische organisatie, zodat ze de huidige en toekomstige uitdagingen met succes kunnen aangaan. Daarom hebben ze hun visie weergegeven in een gemeenschappelijke gedragscode, die hun koers en hun toekomst mee zal bepalen.
Praktijkvoorbeeld