Deontologische Code

Steeds meer Vlaamse steden en gemeenten maken structureel werk van integriteit in hun ambtelijke organisatie. De afgelopen twintig jaar is er internationaal veel kennis opgedaan over het structureel waarborgen van de integriteit van de overheid. Er bestaat nu een helder idee over wat er in een overheidsorganisatie minimaal aan infrastructuur aanwezig moet zijn, dankzij verschillende opleidingen, tools en de kennis van onze sectorconsulenten proberen wij deze informatie tot bij de lokale besturen te brengen.

  • Welke waarden staan er in mijn functie op het spel?
  • Welke principes hanteer ik wanneer ik denk aan respect, rechtvaardigheid en open communicatie in het omgaan met burgers, collega's, medewerkers en directie?
  • Wat gebeurt er wanneer ik meen onterecht bejegend te worden terwijl het deontologische kader mij oplegt met respect en afstand te reageren?
Laatst toegevoegde documentatie
Visualisatie deontologische code door OCMW Meise
Praktijkvoorbeeld
Integere beslissingen nemen kun je leren
Uit Lokaal van Oktober 2016, Special Veerkracht
Publicatie