Deontologische Code

Steeds meer Vlaamse steden en gemeenten maken structureel werk van integriteit in hun ambtelijke organisatie. De afgelopen twintig jaar is er internationaal veel kennis opgedaan over het structureel waarborgen van de integriteit van de overheid. Er bestaat nu een helder idee over wat er in een overheidsorganisatie minimaal aan infrastructuur aanwezig moet zijn, dankzij verschillende opleidingen, tools en de kennis van onze sectorconsulenten proberen wij deze informatie tot bij de lokale besturen te brengen.

  • Welke waarden staan er in mijn functie op het spel?
  • Welke principes hanteer ik wanneer ik denk aan respect, rechtvaardigheid en open communicatie in het omgaan met burgers, collega's, medewerkers en directie?
  • Wat gebeurt er wanneer ik meen onterecht bejegend te worden terwijl het deontologische kader mij oplegt met respect en afstand te reageren?
Ondersteuning
Laatst toegevoegde documentatie
Deontologische code Lier
De gedragscode voor de stadsorganisatie Lier. Hiermee wil Lier alle personeelsleden een duidelijke leidraad geven om met de organisatie mee te evolueren naar een sterke en dynamische organisatie, zodat ze de huidige en toekomstige uitdagingen met succes kunnen aangaan. Daarom hebben ze hun visie weergegeven in een gemeenschappelijke gedragscode, die hun koers en hun toekomst mee zal bepalen.
Praktijkvoorbeeld
Visualisatie deontologische code door OCMW Meise
Praktijkvoorbeeld
Integere beslissingen nemen kun je leren
Uit Lokaal van Oktober 2016, Special Veerkracht
Publicatie