Opleiding tot integriteitscoördinator

Opleiding

Het woord ‘integriteit’ klinkt gewichtig, maar komt erop neer dat medewerkers zo goed mogelijke beslissingen nemen, en in staat worden gesteld zo zorgvuldig mogelijk te handelen.

De opleiding tot integriteitscoördinator begeleidt medewerkers en hun organisaties om de organisatie zo in te richten dat medewerkers hierin worden ondersteund en beschermd. De deelnemers leren op een effectieve manier te werken aan het behouden en vergroten van deze integriteit.

De opleiding reikt deelnemers kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om over het integriteitsbeleid in de organisatie te adviseren en de implementatie van onderdelen ervan te begeleiden.

Deze modulaire, praktijkgerichte opleiding begeleidt deelnemers om te werken op twee sporen:

Spoor 1:
De zorgvuldige handhavingspraktijk: Medewerkers beschermen tegen verleidingen, valse (of lastig weerlegbare) beschuldigingen en schendingen door derden én het zorgvuldig omgaan met (vermoedens van) integriteitschendingen.

Spoor 2:
Het morele leerproces: Medewerkers ondersteunen om juiste beslissingen te maken en verkeerde beslissingen te laten, kennis en inzicht in de werking van het morele leerproces.

Kort gezegd leren deelnemers niet enkel theoretische en praktische manieren om het bestaande integriteitsniveau te versterken, maar leren ze deze ook toe te passen in de eigen organisatie. Uiteraard rust de integriteit van een organisatie niet enkel op de schouders van één persoon. De integriteitscoördinator coördineert de werkzaamheden rond integriteit, maar medewerkers blijven verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen, net zoals handhavingstaken verantwoordelijkheid blijven van de leidinggevende en de aangestelde overheid.

De basisopleiding bestaat uit 19 contactdagen. Naast 15 opleidingsdagen zijn er 4 intervisiedagen voorzien, waar voorbereide huiswerkopdrachten, meegekregen op de opleidingsdagen, verder worden uitgewerkt en geëvalueerd.

Meer info in de brochure bij downloads. 

Contactpersoon inhoudelijk: melanie.demaerschalk@vvsg.be
Contactpersoon praktisch: elke.vandenwijngaert@vvsg.be 

Deze opleiding is een samenwerking tussen VVSG, Diverscity en Governance & Integrity België

Deze opleiding wordt georganiseerd op 0 locatie