Documentatie

Hoe stelt de sportdienst van Stad Brugge zijn deontologische code scherp?
Uit een zelfevaluatie van de stedelijke organisatie in Stad Brugge kwam het risico op integriteitsschendingen en belangenconflicten als hoge prioriteit naar voren. De stad werkte daarom via een NENO-project - Naar Een Nieuwe Organisatie - aan een nieuwe deontologische code.
Praktijkvoorbeeld
Ethiek op de werf: interview Lokaal met Ignaas Devisch
Diverscity en de VVSG zetten samen met mede-initatiefnemers OVIO, Bouwunie, Aquafin, ORI en VlaWeBo hun schouders onder de ethische code ‘Bouwen aan ethiek’. Bij het opstellen van 'Bouwen aan ethiek' konden de verschillende partners rekenen op de hulp van hoogleraar medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch.
Publicatie
Ethische code: ‘Bouwen aan ethiek’
Wanneer mensen samenwerken gaat het helaas niet altijd goed: afspraken worden niet nageleefd, oneerlijke concurrentie verstoort goede werkrelaties, mensen kennen elkaar niet of een gebrek aan respect bemoeilijkt een vlotte en professionele sfeer tijdens het verloop van een project.Ook bedrijven ondervinden dat de samenleving complexer is geworden en ervaren de nood meer transparante afspraken te maken en te formaliseren in een code of een charter. Zowel intern als naar de buitenwereld toe kan een duidelijk handelingskader de dagelijkse omgang met elkaar vlotter laten verlopen. Vandaar: de ethische code infra.
Publicatie
Wat is juist in tijden van corona? 13 video's geven je meer inzicht in veelvoorkomende dilemma's
VVSG en Diverscity krijgen deze dagen regelmatig dilemma’s voorgeschoteld vanuit lokale besturen. Het gaat om lastige vraagstukken in de context van de coronacrisis waar voor beide opties argumenten te vinden zijn en het moeilijk is om te beslissen wat ‘juist’ is om te doen. We hebben deze veelgestelde vragen gebundeld en voorgelegd aan twee filosofen, gespecialiseerd in het ondersteunen van (semi-)overheidsorganisaties bij het omgaan met moreel netelige kwesties.
Video
De reflectiekamer: eerste hulp bij integriteitsvraagstukken
De reflectiekamer wil lokale politici en medewerkers met een integriteitsvraag met raad bijstaan.
Externe ondersteuning
De integriteitscoördinator, de nieuwe functie van belang voor lokale besturen
Lees hier het artikel uit Lokaal, editie februari 2020, over de nieuwe functie van integriteitscoördinator en waarom deze van belang is voor lokale besturen.
Publicatie
Deontologische code Stad en OCMW Gent
Deze deontologische code geldt voor alle medewerkers in dienst van de Stad Gent en het OCMW Gent. De deontologische code is openbaar en raadpleegbaar via de website van Stad Gent.
Praktijkvoorbeeld
Deontologische code Stad Lier
De gedragscode voor de stadsorganisatie van Lier.
Praktijkvoorbeeld
Opleiding in de kijker: Dilemmatraining
Docent en cursist aan het woord over de opleiding Dilemmatraining.
Publicatie
De QuickScan Integriteit
Vul de online vragenlijst in en krijg binnen 5 minuten een op maat gemaakt advies voor het werken aan integriteit in jouw stad of gemeente.
Instrument
Visualisatie deontologische code door OCMW Meise
Het OCMW van Meise was één van de 10 besturen die in 2017 deelnamen aan het Diverscity-project omtrent innovatief HRM.
Praktijkvoorbeeld
Integere beslissingen nemen kun je leren
Verschenen in de Special Veerkracht in Lokaal van oktober 2016.
Publicatie
Deontologische code Stad en Sociaal Huis Mechelen
De deontologische code van de Stad en het Sociaal Huis Mechelen is een hulpmiddel om te proberen juist te handelen in situaties waar je zelf soms niet weet wat te doen.
Praktijkvoorbeeld