Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

De reflectiekamer: eerste hulp bij integriteitsvraagstukken

Externe ondersteuning

De reflectiekamer wil lokale politici en medewerkers met een integriteitsvraag met raad bijstaan.

Deze vraag kan een moreel dilemma zijn, het wegen van een vermeende schending van de deontologische code, een vraag over belangenvermenging of handhaving... De reflectiekamer wordt op vraag van een lid van een lokaal bestuur - de casusinbrenger - bijeengeroepen. Op systematische wijze wordt door de reflectiekamer onderzocht wat het integere antwoord is op de gestelde kwestie. Doel van het onderzoek is om de blik en bijgevolg ook de mogelijkheden van de casusinbrenger scherp te stellen en te verruimen.

De reflectiekamer biedt ondersteuning aan leden van de VVSG die voor een situatie staan die een beslissing van hen eist. Ze vragen zich af ‘Wat is hier en nu het juiste, het integere dat mij te doen staat?' De reflectiekamer is er dus voor mandatarissen en medewerkers van het lokale bestuur.

Vragen aan de reflectiekamer worden gesteld via mail naar reflectiekamer.integriteit@vvsg.be. De mails worden behandeld door de leden van het secretariaat van de reflectiekamer.

Meer informatie vind je in onderstaand artikel, verschenen in Lokaal (maart 2020), en op de website van de VVSG.