Premies en ondersteuning

Ten voordele van de werkgevers
Lokale besturen kunnen een beroep doen op volgende (financiële) ondersteuning:

  • Tegemoetkoming voor arbeidspostaanpassing (VDAB)
    Pas je de arbeidspost van een medewerker met een arbeidshandicap aan, dan betaalt VDAB je de kosten terug (zowel de aankoop- als installatiekosten). Bijvoorbeeld: een lichtsignaal laten installeren op een machine die enkel geluidssignalen geeft, een verplaatsbaar hellend vlak voor een rolstoelgebruiker, speciaal sanitair, een traplift...
  • Jobcoaching na aanwerving van een medewerker uit een kansengroepJobcoaching door de VDAB begeleidt je nieuwe werknemers uit de kansengroepen tijdens de eerste 6 maanden van hun tewerkstelling in jouw bedrijf. De jobcoach richt zich hierbij niet op technische vaardigheden, maar op hun motivatie, werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden.

Daarnaast kan u ook terecht bij het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken (SLN vzw). SLN is de koepelorganisatie van de 'derden' in Vlaanderen: de niet-commerciële aanbieders van begeleidingstrajecten. Op hun website vindt u een overzicht van de diensten die SLN leden aan werkgevers te bieden hebben, zoals: loopbaanbegeleiding, vorming en opleiding voor werknemers (uit de kansengroepen) en ondersteuning van nieuwe werknemers (uit de kansengroepen) door een job- of taalcoach.

Ten voordele van de medewerkers
Medewerkers met een arbeidshandicap kunnen een beroep doen op volgende (financiële) ondersteuning:

  • Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten (VDAB)
    Er zijn drie mogelijke tegemoetkomingen: tegemoetkoming voor je begeleider bij openbaar vervoer, voor gewoon gemotoriseerd vervoer (auto), voor gespecialiseerd vervoer (speciale bus).