Home  >  Thema's

Aanwezigheidsbeleid

Het is belangrijk om een goed aanwezigheidsbeleid uit te werken en uit te voeren in de praktijk. Het geeft personeelsleden duidelijkheid over de procedures bij ziekte en zorgt er ook voor dat die uniform worden toegepast. Bovendien worden afwezigheden actief opgevolgd waardoor werkgerelateerde problemen sneller gedetecteerd en besproken worden. Ook bij niet-werkgerelateerde factoren kan je nagaan of bepaalde afspraken op het werk de situatie kunnen verlichten, bijvoorbeeld plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Ziekteafwezigheden onder controle proberen te houden, houdt veel meer in dan ziektecontroles uitvoeren of griepvaccinaties aanbieden. Om de ziekteafwezigheid te beperken, voert men best een integraal aanwezigheidsbeleid, gebaseerd op preventie, controle en re-integratie.

Diverscity helpt je op weg, maakt je wegwijs in praktijkvoorbeelden en brengt je in contact met lokale besturen om kennis te delen.

Laatst toegevoegde documentatie
Aanwezigheidsprotocol gemeente Asse
Praktijkvoorbeeld
Energiebarometer
De Energiebarometer is een tool door Diverscity ontwikkeld. Het brengt energiegevers en energievreters op het werk in kaart en samen ga je met het team interactief op zoek naar manieren om veerkrachtiger aan het werk te blijven.
Instrument
Er wel zijn in Gent
Presentaties van het P+O- congres van 18 oktober 2016 van Sofie D’Ours – Saskia Vervaecke – Liesbet Vandewalle- Sigrid Van Steenberge.
Presentatie