29 september 2020
Ethische code 'Bouwen aan ethiek' gelanceerd in Oostkamp

Met de gepaste toeters en bellen verwelkomde de gemeente Oostkamp op 24 september verschillende partners uit de bouwsector. De gelegenheid was de plechtige ondertekening van 'Bouwen aan ethiek', de eerste sector-overschrijdende ethische code in Vlaanderen.

De VVSG en Diverscity hebben samen met mede-initatiefnemers OVIO, Bouwunie, Aquafin, ORI en VlaWeBo de schouders gezet onder deze code om positieve samenwerking te bevorderen en de fundamenten te leggen voor een werkklimaat van openheid, respect en vertrouwen. Want ondanks dat deze afspraken en waarden door velen binnen de sector gedeeld worden, gaat het nu en dan toch even mis. Van een ongepaste mop ten aanzien van een nieuwe collega tot communicatie- en leiderschapsfouten. Bij het opstellen van 'Bouwen aan ethiek' konden de verschillende partners rekenen op de hulp van professor medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch.

Lokale besturen zijn een belangrijke partner in de sector van infrastructuurwerken. De gemeente Oostkamp droeg daarom actief bij aan de totstandkoming van deze code. Burgemeester Jan de Keyser licht toe: 'Ook wij ondervinden als lokaal bestuur dat de samenleving complexer is geworden en dat transparante afspraken binnen een formele code of charter broodnodig zijn. Daarom is het een goeie zaak dat wij mee aan tafel zaten om te komen tot een duidelijk handelingskader.'

Wil jouw lokaal bestuur graag meebouwen aan een werk- en leefomgeving waar ethisch handelen en respect centraal staan? Neem contact op met ons info@diverscity.be of surf naar de website bouwenaanethiek.be