15 september 2020
Traject citizen science: Smart Flanders zoekt gemeenten!

Smart Flanders, een ondersteuningsprogramma van de Vlaamse overheid voor slimme lokale besturen in de schoot van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft als jaarthema gekozen voor ‘citizen science’ of ‘burgerwetenschappen’. Bij citizen science worden burgers ingeschakeld voor wetenschappelijk onderzoek door het verzamelen van data, door het uitvoeren van metingen of testen...  Denk aan de vlinder-en bijtelweken, het Curieuzeneuzen project waarbij burgers met een sensor aan het raam data over de luchtkwaliteit in hun straat aanleverden voor onderzoek of aan het project Telraam waarbij inwoners de drukte in hun straat meten.

De ambitie is om het komende jaar samen met de lokale besturen tot drie acties te komen:

  • Behoefteanalyse en marktverkenning: welke behoeften hebben de lokale besturen ten aanzien van citizen science? Welke (betrouwbare en betaalbare) meettoestellen zijn er voor handen? Wat zijn de ambities en waar zitten de knelpunten?
  • Handleiding ‘Citizen science in steden gemeenten’: stappenplan om als lokaal bestuur werk te maken van kwaliteitsvolle citizen science projecten. Welke randvoorwaarden zijn er nodig? Hoe omgaan met de verzamelde data? Hoe verhouden deze zich tegenover de eigen gegeneerde data, kunnen data uit citizen science projecten ook bijdragen aan de operationele werking van de stad en wat is daar voor nodig,  Hoe ga je om met juridische aspecten als data-eigenaarsschap en privacy...?
  • Gezamenlijk projectvoorstel uitwerken: verder te definiëren tijdens het traject op basis van gemeenschappelijke noden

Terwijl voorheen Smart Flanders zich voornamelijk richtte tot centrumsteden is er nu de ambitie om werk te maken van acties die tegemoet komen aan de noden van de bredere groep lokale besturen. Daarom zoeken zij deelnemers van steden en gemeenten met reeds ervaring en/of ambities met betrekking tot citizen science projecten die, samen met de 13 centrumsteden, graag enthousiast hun schouders zetten onder dit traject. De doelstelling is immers om te komen tot resultaten die voor álle lokale besturen nuttig kunnen zijn, groot én klein.

Geïnteresseerde lokale besturen kunnen zich aanmelden tot 23 september via dit formulier. Op basis van motivatie en ervaring zal een beperkte groep worden samengesteld (max. 25 deelnemers, inclusief de centrumsteden) die mee worden opgenomen in dit traject.

De VVSG is nauw betrokken bij het traject en zal we mee instaan voor het delen van de resultaten en interessante inzichten met álle lokale besturen. Heb je weinig kennis/ervaring rond dit thema om mee te werken aan dit traject maar wil je wel graag jouw feedback, opmerkingen of bedenkingen kwijt over deze oproep? Dan kan je dit overmaken aan Nathalie Dumarey, programmamanager innovatie en digitale transformatie (nathalie.dumarey@vvsg.be) die dit traject mee zal opvolgen.

Vanuit Diverscity willen we deze oproep mee ondersteunen want meer en meer zullen citizen science projecten de manier van werken bij een lokaal bestuur beïnvloeden. Dit zal ook bijkomende competenties vragen van diverse medewerkers.