Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

12 juli 2022
Vacature projectondersteuner Diverscity

Diverscity is het paritaire samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten als werkgeversorganisatie en de drie erkende overheidsvakbonden ACOD, ACV-Openbare diensten en VSOA. Als samenwerkingsverband werkt Diverscity rond diverse HRM-thema’s voor lokale besturen waarin zowel de belangen van de werkgever als de werkbaarheid van de jobs van de werknemers centraal staan. Daarbij ijvert Diverscity voor een sterke lokale publieke sector.  

Om de Diverscity-collega’s te ondersteunen in alle administratieve, logistieke en financiële processen, gaan we op zoek naar een halftijdse projectondersteuner. 

Je komt terecht in het Diverscity team dat werkzaam is binnen de dienst Bestuur en Strategie in de VVSG. Het Diverscity team is een team van 8 gemotiveerde collega’s, allen met een hart voor de lokale besturen. Je rapporteert aan de coördinator van Diverscity.

Kandidaat stellen kan tot en met zondag 31 juli 2022.

Lees hier de volledige vacature.