Employer branding

Bij schaarste op de arbeidsmarkt vinden organisaties onvoldoende of onvoldoende geschikte kandidaten voor openstaande vacatures. In de huidige strijd om talent wordt het steeds belangrijker voor werkgevers, dus ook voor lokale besturen, hoe ze zich profileren. Via employer branding maak je duidelijk waar je organisatie voor staat. Het bepalen en uitdragen van een eigen werkgeversidentiteit, een eigen imago, geeft je als werkgever meer zichtbaarheid. Het helpt je bij het vinden en aantrekken van de juiste kandidaten.

Niet (alleen) de juiste arbeidsvoorwaarden trekken kandidaten over de streep. De organisatiecultuur speelt een steeds prominentere rol: de sfeer in de organisatie, de mogelijkheden om te groeien, flexibel werk, het gevoel van verbondenheid met de organisatie, wat de organisatie doet en waar men voor staat… Het vertalen van deze cultuur naar een eigen, sterk werkgeversmerk en dit op een adequate manier uitdragen is de kern van employer branding.

Een sterk werkgeversmerk is belangrijk voor alle profielen. Zeker voor knelpuntberoepen moeten werkgevers een tandje bijsteken om potentiële kandidaten te bereiken en aan te trekken, denk maar aan polyvalent verzorgenden, zorgkundigen… Werkgevers dienen hierbij zeker datgene in de verf te zetten wat hen onderscheidt van anderen.

Laatst toegevoegde documentatie
Hoe lokale besturen sociale media kunnen inzetten voor rekrutering
Sociale media zijn krachtige tools waarmee je als lokaal bestuur nieuwe, potentiële werknemers kan vinden. Plaats jouw boodschap dus op de socialemediakanalen waarop jouw toekomstige werkkrachten actief zijn. Maar welke stappen moet je concreet zetten? Lees het artikel op de website van Politeia!Het artikel werd geschreven door Nadja Desmet van socialemediaburo.be.
Externe ondersteuning