Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Mechelen gaat voor een inclusief diversiteitsbeleid

Publicatie

Publicatie uit 'Binnenband' Februari 2019

Mechelen was de eerste stad die een grondige herstructurering doorvoerde om oplossingen te bieden voor de nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Ze zochten uit hoe ze hun beleid beter konden afstemmen op de groeiende verscheidenheid als gevolg van de migratiestromen, vergrijzing, emancipatie van vrouwen en holebi’s, economische en ecologische globalisering. Stafmedewerker diversiteit Corinne Huybers getuigt over de Mechelse transitie van een doelgroepenbeleid naar een inclusief diversiteitsbeleid.