Home  >  Thema's  >  Levenslang leren  >  Publicaties

Wijzigingen kwalificerende opleidingstrajecten bij de CVO’s n.a.v. coronavirus

Publicatie

De maatregelen voor de preventie van het coronavirus hebben ook impact op de medewerkers van de lokale besturen die een kwalificerend opleidingstraject volgen bij de CVO’s.

  • De lessen bij alle CVO’s zijn opgeschort en zullen pas op 20 april hervatten. Elk CVO bepaalt autonoom of die lessen vervangen worden door een of andere vorm van afstandsleren of online lessen.
  • Wat de stages betreft is de situatie heel divers. Sommige CVO’s hebben alle stages voorlopig stopgezet. In andere CVO’s kunnen de stages wel nog doorgaan, voor zover de werkplekken ook nog stagiairs toelaten.
  • Lokale besturen hebben zelf preventieve maatregelen genomen ten aanzien van hun eigen medewerkers. Ook medewerkers die tijdelijk op een andere werkplaats zijn omwille van die stage vallen onder die maatregelen. Dit kan leiden tot een situatie waarbij stage is toegelaten door het CVO en ook door de stageplaats maar niet door het bestuur zelf.


Bij deze roepen we op om voor elke cursist in opleiding de situatie individueel op te volgen en de nodige werkafspraken te maken.

Om dit te faciliteren wordt vanuit Diverscity volgende ondersteuning voorzien:

  • Vervangingscontracten voor die medewerkers in opleiding mogen blijven doorlopen.
  • Ook de tijd die medewerkers voorzien voor afstandsleren en online leren wordt gelijkgesteld met arbeidsprestaties en komt in aanmerking voor terugbetaling van vervangende tewerkstelling.
  • Wij houden u op de hoogte van de meest recente informatie via deze webpagina en via onze nieuwsbrief. Inschrijven op onze nieuwsbrief kan via deze link.
  • Met vragen kan u steeds terecht bij ktrajecten@diverscity.be.