Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid
Home  >  Thema's

Duaal leren

Wat is Duaal leren?

Lokale besturen kunnen als werkgever meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk via Duaal Leren, een vernieuwd systeem van werkplekleren voor leerlingen secundair onderwijs.

Duaal Leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren:

  • Minimaal zestig procent van de competenties of meer wordt verworven op de werkvloer
  • De leerling genereert een (economische) meerwaarde
  • De leerling krijgt een vergoeding in functie van zijn rendement

Op korte termijn wordt duaal leren uitgetest en toegepast in arbeidsmarktgerichte richtingen in het (deeltijds) beroeps-en technisch onderwijs en BuSOen Syntra leertijd.

De focus ligt op arbeidsmarktrijpe jongeren (of jongeren die met voorbereidingstraject via het duaal leren hun onderwijskwalificatie kunnen halen).

Aanbod duale opleidingen bij een lokaal bestuur

Lokale besturen kunnen interessante leerwerkplaatsen zijn voor onder meer volgende duale opleidingen:

Financiële ondersteuning

Bied je als publiek kinderopvanginitiatief, woonzorgcentrum of thuiszorgdienst een opleidingstraject aan voor leerlingen in het kader van duaal leren, dan kan je een beroep doen op de ondersteuningspremie van Diverscity.

Dankzij de VIA4-middelen kan je een ondersteuningspremie bekomen van €250 per maand/leerling met een maximum van €10.000 op schooljaarbasis (september tot en met juni) voor het opleiden en begeleiden van leerlingen die de duale opleiding kinderbegeleider of zorgkundige volgen. Zowel publieke thuiszorgdiensten en woonzorgcentra, als kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvanginitiatieven komen in aanmerking.
De toekenningsvoorwaarden en het aanvraagformulier vind je bij formulieren op deze pagina.

Meer info?


​Wens je graag publiciteit te maken voor duaal leren, download dan onze affiche 'Duaal Leren' bij lokale besturen, druk ze af en hang ze op!


Ondersteuning
Laatst toegevoegde documentatie
Ondersteuningspremie duaal leren schooljaar 2021-2022
Bied je als publiek kinderopvanginitiatief, thuiszorgdienst of woonzorgcentrum een opleidingstraject aan voor leerlingen in het kader van duaal leren, dan kan je een beroep doen op de ondersteuningspremie van Diverscity.Dankzij de VIA4-middelen kan je een ondersteuningspremie bekomen van €250 per maand/leerling met een maximum van €10.000 op schooljaarbasis (september tot en met juni) voor het opleiden en begeleiden van leerlingen die de duale opleiding kinderbegeleider of zorgkundige volgen. Zowel publieke thuiszorgdiensten en woonzorgcentra, als kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvanginitiatieven komen in aanmerking.
Formulier
Aanpassingen leervergoedingen april én mei 2022
Info
Vijf strategieën om stagediscriminatie tegen te gaan
Op zoek naar een stage krijgen studenten met een migratieachtergrond vaker een afwijzing dan hun medestudenten. De aanpak van stagediscriminatie staat nog in de kinderschoenen. Gebaseerd op strategieën die werken om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan, ontwikkelde het Nederlandse Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) vijf manieren om stagediscriminatie aan te pakken.
Publicatie