Home  >  Thema's  >  Leiderschap  >  Publicaties

Modern leiderschap in (deze) crisistijden

Publicatie

In dit artikel wordt gefocust op modern leiderschap in crisistijden, meer bepaald op de manier van leidinggeven in organisaties.

Uiteraard wordt de huidige wereldcrisis die we nu meemaken meegenomen, maar eigenlijk is de visie op modern leiderschap die in dit artikel beschreven wordt altijd van toepassing bij interne en/of externe crisissen, van eender welke impact en grootte.

Dit artikel is het eerste in een reeks artikels rond leiderschap. In een volgende bijdrage wordt er vooral ingezoomd op hoe leiderschap kan neergezet worden in het kader van het meer virtueel werken, en dus het virtueel leiderschap.

Deze artikelreeks werd geschreven door Ann Moreels, organisatiepsychologe. In 2020 begeleidt Ann Moreels de regionale HRM-werktafels rond leiderschap binnen lokale besturen, in opdracht van Diverscity.